Sobota, 16 stycznia 1988. Program III

5.57 Początek programu
0.00—9.05 Zapraszamy do Trójki (stereo)
6.10 24 godziny w 10 minut
7.30 Polityka dla wszystkich
8.10 Nie czytaliście, to posłuchajcie — przegląd tygodników
8.30 „Marcin Wolski: „Agent z dołu” (stereo)
9.05—14.00 Radio-Mann (stereo)
10.00 Codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym: Jon Cleary — „Za horyzontem” (stereo)
11.50 Anatol Rybakow: „Dzieci Arba-tu” (stereo)
13.00 Marcin Wolski: „Agent  dołu” (stereo)
13.10 Powtórka z rozrywki
14.00 Złota Kolekcja Koncertów Artura Rubinsteina (stereo)
15.05 Wszystkie drogi prowadzą do Nashville — aud. Korneliusza Pacudy (stereo)
15.40 Wyprawy po zdrowie — aud. Henryka Sytnera
16.00— 19.00 Zapraszamy do Trójki (stereo)
18.05 Informacje sportowe
19.00 Pomyślmy raz jeszcze — aud. Anny Semkowicz
19.30 Dziś w liście przebojów (stereo)
19.50 Anatol Rybakow: „Dzieci Arba-tu” (stereo)
20.00 Lista przebojów programu III — prowadzi Marek Niedźwiecki, tel. 29-40-21 czynny od godz. 16.00 do 19.00 (stereo)
22.00 24 godziny w 10 minut i informacje sportowe .
22.10 „Zgryz” — magazyn Macieja Zembatego (stereo)
23.00— 2.00 Zapraszamy do Trójki — prowadzi Antoni Piekut (stereo)

Czwartek, 14 stycznia 1988. Program iV

Wiadomości: 5.05, 6.00, 7.30, 12.00, 17.00, 19.30, 23.30

 

5.00—6.30 Muzyczny poranek Czwórki
6.30 Język hiszpański
6.45, Muzyczny suplement — piosenki hiszpańskie
6.55 Felieton programowy
7.00 Reflektor — radiowy tygodnik dla dzieci
7.20 W ludowych rytmach
7.35 Kalendarz radiowy
7.40 Szlakiem przyjaźni z piosenką — aud. Danuty Lubeckiej
8.10 Żyją wśród nas — magazyn Danuty Malkiewicz dla inwalidów, niepełnosprawnych i rodziców dzieci specjalnej troski
8.30 Tydzień z Piotrem Kałużnym — aud. Ryszarda Glogera
8.50 Aktualności
9.05 Świat wokół nas (środowisko społeczno-przyrodnicze kl. III): „Strzał w Mysim Jarze” — słuchowisko Anny Kalinowskiej (W leśniczówce)
Reż. Stanisławy Grotowskiej. Wyk. Teresa Lipowska, Alicja Rojek, Maciej Maciejewski
9.35 Zabawy przy muzyce (dla przedszkoli): Roztańczona polka — aud. Barbary Ćwiklińskiej
10.00 Poznać i zrozumieć (historia kl. VII): Najpiękniejsza socjalistka
– aud. Doroty Lis (Maria Janowska)
10.30 Muzyka błękitnych traw — aud. Pawła Jastrzębskiego
11.00 Dom i świat — magazyn w oprac. Marzanny de Latour
12.05 Spotkanie z operetką — aud. Jerzego Chomickiego
12.30 Radio Praha
13.00 Świat wokół nas (środowisko społeczno-przyrodnicze kL III): „Strzał w Mysim Jarze” — słuchowisko Anny Kalinowskiej
13.25 Zabawy przy muzyce (dla przedszkoli) : Roztańczona polka — aud. Barbary Ćwiklińskiej
13.50 Małe piosenki
14.00—17.00 Popołudnie młodych słuchaczy
14.00 Nasza książka: Ewa Maria Letki — „Od dziś za tydzień”
14.05 Magazyn naukowo-techniczny Rozgłośni Harcerskiej — w oprac. Tomasza Jordana
14.50 Lektury nastolatków: Gabriela Górska — „Ostatni Nieśmiertelny”
15.00 Między nami — aud. Zofii Łukaszewicz
15.50 Magazyn informacyjny
16.00 Pierwsza miłość — aud. Grażyny Kin
16.30 Repetitio est mater studiorum (język polski kl. IV lic.): „A wszyscy byli odwróceni” — aud. Elżbiety Marcinkowskiej (Twórca i dzieło)
17.05 Concertare — znaczy koncertować! Aud. Ireny Myczki
A. Corelli ‚Concert! grossi z op. 8: nr 10 C-dur i nr 2 F-dur (A. Love-day i C. Kaina — skrzypce, K. Heath — wiolonczela i Academy of St Mar-tin-4n-the-Fieldsf dyr. N, Marriner),
J.S. Bach: V Koncert Brandenburski D-dur BWV 1050 (T. Pinnock — klawesyn, S. Standage — skrzypce, S. Preston — flet i „The English Concert”, dyr. T. Pinnock)
17.55 Widnokrąg: Wybitni polscy parlamentarzyści — aud. Elizy Bojarskiej i Mariana Kruczkowskiego
18.30 Język rosyjski
18.50 Studio ekspertów. Dziś pytanie — dziś odpowiedź: Rozmawiamy o Języku — aud. Wiesławy Zychowicz z telefonicznym udziałem słuchaczy, teL 44-72-71 czynny od godz. 18.00 do 19.30
19.35 Lektury Czwórki: Tadeusz Kotarbiński — „Pisma etyczne”
19.45 Kulisy scen i scenek — aud. Andrzeja Stankiewicza
20.15—21.35 Wieczór muzyki i myśli: Z talentem w rzeczywistość — aud. Krystyny Mar
21:40 – NURT: Tradycje polskiej tolerancji — aud. Magdy Maciejewskiej
22.00 Jubileusz 60-lecia Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach — • aud. Bogumiła Pasternaka
22.50 Gra o przyszłość: Polityka i politologia — aud. Piotra Lignara
23.05 Muzykoterapia: W kolorze smutku i radości — aud. Danuty Kryńskiej i Andrzeja Szyszki
23.35 Spotkanie z reportażem — reportaż z konkursu
23.50—24.00 Melodie na dobranoc.

 

Źródło: Antena nr 2 /1988.

 

Czwartek, 14 stycznia 1988. Program III

Serwis Trójki: 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

 

5.57 Początek programu
6.00—9.05 Zapraszamy do Trójki (stereo)
6.10 24 godziny w 10 minut
7.30 Polityka dla wszystkich
8.10 Czy mówisz po polsku?
8.30 Marcin Wolski: „Agent dołu” (stereo)
9.05 Każdy gra inaczej — aud. Jana Chojnackiego (stereo)
9.40 Muzyczny interklub (stereo)
10.00 Codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym: Jon Cleary — „Za horyzontem” (stereo)
10.30 Klasycy jazzu — aud. Pawła Sztompke (stereo)
11.00— 11.30 Miniatura poetycka (stereo)
Muzyka w dawnym stylu
11.30 Mikrofon i pióro — aud. Niny Lewickiej
11.40 Folk w pigułce (stereo)
11.50 Anatol Rybakow: „Dzieci Ar betu” (stereo)
12.05 W tonacji Trójki — program prowadzi Korneliusz Pacuda (stereo)
13.00 Marcin Wolski: „Agent dołu” (stereo)
13.10 Powtórka z rozrywki
14.00 Złota Kolekcja Koncertów Artura Rubinsteina (stereo)
15.05 Nie tylko przeboje gwiazd — aud. Bożeny Janikowskiej (stereo)
15.40 Posłuchać warto — Fantastyka w Trójce. Aud. Roberta Tomasia
16.00— 19.00 Zapraszamy do Trójki (stereo)
17.30 Polityka dla wszystkich
18.05 Informacje sportowe
18.15 Akcenty Trójki
19.00 Orient i medycyna — aud. Hanny Liszewskiej
19.30 Złote lata ballady — aud. Barbary Podmiotko (stereo)
19.50 Anatol Rybakow: „Dzieci Arba-tu” (stereo)
20.00 Studio nagrań — aud. Jerzego Kordowicza (stereo)
20.45 Kraszewski jakiego nie znamy (cz. I) — aud. Grażyny Gronczewskiej
21.00 Fermata: Magazyn publicystyki muzycznej pod red. Krystyny Kępskiej (stereo)
21.45 Kraszewski jakiego nie znamy (cz. II) — aud. Grażyny Gronczewskiej
22.05 24 godziny w 10 minut i informacje sportowe
22.15 Blues wczoraj i dziś — aud. Marii Jurkowskiej
22.45 Kraszewski jakiego nie znamy (cz. III) — aud. Grażyny Gronczewskiej
23.00 Opera tygodnia. Giuseppe Verdi: „Nabucco” — aud. Piotra Nędzyńskiego (stereo)
23.15 Leopold Tyrmand: „U brzegów jazzu” (stereo)
23.50—24.00 Ingmar Bergman: „Latęrna magica” — ode. ostatni (stereo)

Źródło: Antena nr 2 /1988.

Czwartek, 14 stycznia 1988. Program I

24.00 Początek programu
0.07 Wczoraj w kraju — komentarz
0.10—3.45 Muzyka nocą
3.45 Żołnierski kwadrans
4.05 Muzyka przed świtem
5.05 Poranne rozmaitości rolnicze

5.25 Więcej, lepiej, nowocześniej
5.30—8.00 Poranne sygnały
5.50 Gimnastyka
6.10 Informacje radia kierowców
6.40 Przegląd informacji sportowych
7.00 Dziennik poranny
7.30 Komentarz Jerzego Małczyńskiego
7.40 Uniwersytet przy śniadaniu
8.00 Prognoza pogody z sytuacją baryczną oraz informacje sportowe
8.05 Obserwacje
8:15—8.45 Muzyka poranna
8.30 Przegląd prasy
8.45 Żołnierski zwiad
9.00—11.00 Cztery pory roku
10.00 Radio kierowców
10.30 Margaret Forster: „Podróże Maudie Tipstoff”
11.00—11.57 Koncert przed hejnałem
11.00 Muzyka klasyczna i popularna
11.30 Aktualności kulturalna
11.35 Muzyka rozrywkowa
11.57 Komunikaty o krajowej częstotliwości wzorcowej i stanie wód
11.59 Sygnał czasu i hejnał
12.05 Z kraju i ze świata — magazyn informacyjny
12.30 Muzyka folklorem malowana: Zespół „Detva”
12.45 Rolniczy kwadrans
13.05 Radio kierowców
13.30 Belcanto dla wszystkich — Anna Moffo
14.05—16.00 Magazyn muzyczny „Rytm”
14.55 Pięć minut o plastyce
16.05 Muzyka i aktualności
17.00 Pogwarki nie tylko o piosence — prowadzi Maria Szabłowska
17.30 Z bliska i z daleka
17.50 Kto tak pięknie gra — Old Timers
18.05 Problem dnia
18.20 Interstudio ’88 — koncert dnia prowadzi Danuta Lubecka
19.00 Z kraju i ze świata — magazyn informacyjny
19.30 Radio dzieciom: „Wyspa Z nikąd do Nikąd” — słuchowisko Elżbiety Marcinkowskiej wg baśni Wandy Markowskiej i Anny Mil-skiej
20.07 Na marginesie wydarzeń
20.10 Odpowiedzi na listy
20.15 Koncert życzeń
20.40 W kilku taktach, w kilku słowach
20.45 Cezary Chlebowski: „Pokaż zęby”
21.05 Kronika sportowa
21.30 Turniej orkiestr radiowych pod redakcją Antoniego Wrońskiego
22.00 Informacje dla kierowców
22.05 Na różnych instrumentach
22.15 Kronika WOSPRiTV z Katowic — aud. Stanisława Wiery
23.00 Dziennik wieczorny oraz informacje sportowe
23.15 Panorama świata
23.30 Jazzowe granie Andrzeja Jaroszewskiego
23.55—24 00 Północ poetów: Richard Weiner

 

Źródło: Antena nr 2 /1988.

Środa, 13 stycznia 1988. Program IV

 

Źródło: Antena nr 2 /1988.

Kompletna ramówka Czwórki. Prawdopodobnie błędy korektorskie przy repertuarze operowym z audycji Z. Horodeckiego.

 

 

 

 

Wiadomości: 5.05, 6.00, 7.30, 12.00, 17.00, 19.30, 23.30

5.00—6.30 Muzyczny poranek Czwórki
6.30 Język niemiecki
6.45 Muzyczny suplement — piosenki znad Łaby
6.55 Felieton programowy
7.00 NURT: Rozważania o etyce zawodu nauczyciela — aud. Krystyny Soleckiej
7.20 W ludowych rytmach
7.35 Kalendarz radiowy
7.40 Przebojem powitaj dzień — aud. Jerzego Rowińskiego
8.10 Sygnały świata — magazyn Wiesławy Zychowicz dla niewidomych i słabo widzących
8.30 Tydzień z Piotrem Kałużnym — aud. Ryszarda Glogera
8.50 Aktualności
9.05 Świat wokół nas (muzyka kl. I— —II): „Sol-mi-do” — aud. Barbary Kolago (Abecadło z pięciolinii)
9.35 U przyjaciół: Kareł Konrad — „Nauki dla nieśmiałych kochanków”. Aud. Anny Kamińskiej 10.00 Poznać i zrozumieć (Język polaki kl. VII): O liryce można nieskończenie… — aud. Elżbiety Hartwig (Wiadomości o teorii)
10.30 Muzyka błękitnych traw — aud. Pawła Jastrzębskiego
11.00 Dom i świat — magazyn w oprac. Ireny Eichler
12.05 Wspomnienia muzyczne — aud. Anny Arendt
12.30 Radio Moskwa
13.00 Świat wokół nas (muzyka kl. I— —II): „Sol-mi-do” — aud. Barbary Kolago
13.25 Antologia sonaty — aud. Hanny Malinowskiej-Pisarenko
14.00—17.00 Popołudnie młodych Słuchaczy
14.00 Nasza książka: Ewa Maria LetkiM — „Od dziś za tydzień”
14.05 Między nami — aud. Ewy Dudzińskiej
14.50 Lektury nastolatków: Gabriela Górska — „Ostatni Nieśmiertelny
15.00 Lista przebojów Rozgłośni Harcerskiej — aud. Bożeny Sitek
15.50 Magazyn informacyjny
16.00 Odnaleźć siebie — aud. Małgorzaty Kałuży
16.30 Repetitlo est mater studiorum (język polski kl. III .): Wśród „Ludzi podziemnych” — aud. Barbary ZembrzuskieJ
słu-
Let-
Du-
17.05 Placido Domingo — moje życie na scenie. Covent Garden. Aud. Zdzisława Horodeckiego (73)
O. Verdi: „Lombardczycy”, scena I cavatina Oronte: Oh mądre mia, che fa colei…” (P. Domingo, M. Aparici, Royal Philharmonic Orch., dyr. L. Gardelli, Philips 1971), U. Giordano: „Andrea Chenier” improwizacja An-drea — Colpito ąui mavete… un di • all’azzuro spazio (National Philharmonic Orch., dyr. J. Levine, RCA 1970), G. Donizetti: „Córka pułku”, aria Tonia — Ah mes amls… Pour mon ame (L. Pavarotti, Orch. ot the Royal Opera House Covent Garden, Londyn, dyr. R. Bonynge, Decca 1969), G. Ver-di: „Trubadur** scena, romanza i •tretta Manrica — Quale d*armi… Ah! SI, ben mio… Di ąuella pira (P. Domingo, R. Flowright, W. Giulino, Chór i Ork/ Dell Accademia Nazio-nale di Santa Cecilia, dyr. C.M. Giu-lini, DG 1984 r.)
17.55 Widnokrąg: Kraje i wydarzenia — aud. Mariana Kruczkowskiego
18.30 Język hiszpański
18.50 Studio ekspertów — aud. Marii Bobrowskiej
19.35 Lektury Czwórki: Tadeusz Kotarbiński — „Pisma etyczne”
19.45 śpiewam bo muszę: Z archiwum Festiwali Opolskich — aud. Władysława Gawrońskiego
20.15—21.35 Wieczór muzyki ! myśli: Literackie Zakopane na początku XX wieku — aud. Elżbiety Staniszewskiej i Hanny Szof Patrz str. 4
21.40 Idee i rzeczywistość — aud. Henryka Bratkowskiego
22.00 Interpretacje chopinowskie — aud. Jana Popisa
22.50 Gra o przyszłość: W trosce o naturę — aud. Andrzeja Zalewskiego
23.05 Muzykoterapia: Liryka nutami zapisana — aud. Ewy Boratyńskiej
23.35 Kwadrans o Tobie — aud. Bożeny Sarnowskiej
23.50—24.00 Melodie na dobranoc

Środa, 13 stycznia 1988. Program III

Serwis Trójki: 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00

5.57 Początek programu
6.00—9.05 Zapraszamy do Trójki (stereo)
6.10 24 godziny w 10 minut
7.30 Polityka dla wszystkich
8.10 Moje olimpiady — Bohdan Tomaszewski
8.30 Marcin Wolski: „Agent zs dołu” (stereo)
9.05 „Winien i Ma” — magazyn spółki autorskiej Jerzego Iwaszkiewicza, Janusza Kosińskiego, Jacka Olszewskiego i Marka Wilhelmiego (stereo)
10.30 Jazz lat 80. — aud. Piotra Majewskiego (stereo)
11.00— 11.30 Miniatura poetycka (stereo)
11.30 Są sprawy
11.40 Folk w pigułce (stereo)
11.50 Anatol Rybakow: „Dzieci Arba-tu” (stereo)
12.05 W tonacji Trójki — program prowadzi Janusz Kosiński (stereo)
13.00 Marcin Wolski: „Agent z dołu” (stereo) v
13.10 Powtórka z rozrywki
14.00 Złota Kolekcja Koncertów Artura Rubinsteina (stereo)
15.05 Rock pod prąd — aud. Przemysława Mroczka (stereo)
15.40 Herbatka przy samowarze
16.00— 19.00 Zapraszamy do Trójki (stereo)
17.30 Polityka dla wszystkich
18.05 Informacje sportowe
18.15 Akcenty Trójki
19.00 Codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym: Jon Cleaiy — „Za horyzontem” (stereo)
19.30 Złote lata swinga — aud. Edwarda Steinhagena (stereo)
19.50 Anatol Rybakow: .„Dzieci Arbatu” (stereo)
20.00 Mini-max. Demon: The Plaque — aud. Piotra Kaczkowskiego (stereo)
20.45 Klub Trójki. Tel. 28-03-28 czynny od godz. 21.00 do 21.45
21.00 Trzy kwadranse jazzu — aud. Jana Borkowskiego (stereo)
21.45 Klub Trójki (cz. II)
22.00 24 godziny w 10 minut i informacje sportowe
22.15 W kręgu ballady: Tom Waits (II) — aud. Barbary Podmlotko (stereo)
22.45 Sztuka przekładu: Ludmiła Marjańska — aud. Anny Borkowskiej
23.00 Opera tygodnia. Giuseppe Verdii „Nabucco” — aud. Piotra Nędzyńskiego (stereo)
23.15 Leopold Tyrmand: „U brzegów jazzu” (stereo)
23.50—24.00 Ingmar Bergman: „Laterna magica” (stereo)

 

Źródło: Antena nr 2 /1988.

Środa, 13 stycznia 1988. Program I

Wiadomości: 0.02, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 5.30. 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 0.00 10.00, 12.05, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00, 23.00 Komunkaty energetyczne 1 gazownictwa: 7.55, 13.00, 21.00
Prognoza pogody dla rybaków 0.58, 6.28, 13.00, 21.00

 

24.00 Początek programu
0.07 Wczoraj w kraju — komentarz
0.10—3.45 Muzyka nocą
3.46 Żołnierski kwadrans
4.05 Muzyka przed świtem
5.05 Poranne rozmaitości rolnicze
5.25 Więcej, lepiej, nowocześniej
5.30—-8.00 Poranne sygnały
5.50 Gimnastyka
6.10 Informacje radia kierowców
6.40 Przegląd informacji sportowych
7.00 Dziennik poranny
7.40 Uniwersytet przy śniadaniu
8.00 Prognoza pogody z sytuacją baryczną oraz Informacje sportowe
8.05 Obserwacje
8.15—8.45 Muzyka poranna
8.30 Przegląd prasy
8.45 Żołnierski zwiad
9.00—11.00 Cztery pory roku
10.00 Radio kierowców
10.30 Margaret Forster: „Podróże Maudie Tipstoff”
11.00—11.57 Koncert przed hejnałem
11.00 Muzyka klasyczna i popularna
1130 Aktualności kulturalne
1135 Muzyka rozrywkowa
11.57 Komunikaty o krajowej częstotliwości wzorcowej i stanie wód
11.59 Sygnał czasu i hejnał
12.05 Z kraju i ze świata — magazyn informacyjny
12.30 Muzyka folklorem malowana: 12.45 Rolniczy kwadrans
13.05 Radio kierowców
13.30 Stara i nowa muzyka wojskowa – Centralna Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego
14.05—16.00 Magazyn muzyczny „Rytm”
14.56 Pięć minut o książce
16.05 Muzyka i aktualności
17.00 Z koncertów i festiwali — aud. w oprac. Anny Arendt
17.30 Radio Artel przedstawia
1750 Kto tak pięknie gra — Old Timers
18.05 Problem dnia
18.20 Wspomnij mnie — koncert dnia prowadzi Maria Żabicka
19.00 Z kraju i ze świata — magazyn informacyjny
19.30 Radio dzieciom: ,.zkrzat zamku Abo” — cz. II słuchowiska Wandy Borudzkiej wg baśni Zachariasza Topeliusa Piosenki na dobranoc
20.07 Na marginesie wydarzeń
20.10 Komunikaty Totalizatora Sportowego
20.15 Koncert życzeń
20.40 W kilku taktach, w kilku słowach
20.45 Cezary Chlebowski! „Pokaż zęby”
21.05 Kronika sportowa
21.30 Piosenka nie Jest mi obca: Spotkanie z Romanem Kołakowskim — aud. Antoniego Wrońskiego
22.00 Informacje dla kierowców
22.05 Religie i wierzenia — aud. Jerzego Małczyńsklego
22.15 Encyklopedia wielkich głosów: Emmy Destin (sopran} — aud. Ewy i Janusza Łętowskich
23.00 Dziennik wieczorny oraz Informacje sportowe
23.15 Panorama świata
23.30 Gitara, banjo i country — aud. Korneliusza Pacudy
23.55—24.00 Północ poetów: Richard Weiner

Źródło: Antena nr 2 /1988.

Wtorek, 12 stycznia 1988. Program IV

Wiadomości: 5.00, 6.00, 7.30, 12.00,
17.00, 19.30, 23.30

5 00—6.30 Muzyczny poranek Czwórki
6.30 Język rosyjski
6 45 Muzyczny suplement — piosenki radzieckie
6 55 Felieton programowy
7.00 Szkoła współczesna — aud. Barbary Mikos dla nauczycieli
7.20 W ludowych rytmach
7.35 Kalendarz radiowy
7.40 Spotkanie z piosenką radziecką —aud. Czesława Tarczyńskiego
8.10 Jesień nie zawsze złota — magazyn Magdy Maciejewskiej dla ludzi trzeciego wieku
8.30 Tydzień z Piotrem Kałużnym — aud. Ryszarda Glogera
8.50 Aktualności
9.05 Świat wokół nas (muzyka kl., III):
‚ U zegarmistrza gra muzyka ‘ — aud. Zofii Burowskiej. Jerzego Kurcza i Andrzeja Wilka’ (Zaśpiewajmy — posłuchajmy)
9.35 Teatr dla Przedszkolaków: Spacer z Syrenką — aud. poetycka Marka’ Głogowskiego
10.00 Poznać i zrozumieć (geografia kl. IV): Skarby Liczyrzepy —- aud. Marii Szul
10.30 Muzyka błękitnych traw » aud. Pawła Jastrzębskiego
11.00 Dom i i świat — magazyn w oprac. Wandy Sudnik ,
12.05 Piosenki, zwyczajne ludzkie sprawy — aud. Włodzimierza Kleszcza i Sławomira Wierzcholskiego
12.30 „W Jezioranach” .
13.00 Świat wokół nas (muzyka kl. Iii): U zegarmistrza gra muzyka : •»-aud. Zofii Burowskiej, Jerzego Kurcza i Andrzeja Wilka .
13.25 Muzyka odnaleziona:-Z etnograficznych zbiorów Andrzeja Bieńkowskiego — aud. Marii Baliszewskiej i Andrzeja Bieńkow-‚ skiego
14.00—17.00 Popołudnie młodych słuchaczy
14.00 Nasza książka: Ewa Maria Letki — „Od dziś za tydzień” . ,
14.05 Między nami — aud. Marty Korejwo *,
Lektury ‘ nastolatków: „. Gabriela Górska „Ostatni Nieśmięrtel-ny”
15.00 Rozgłośnia Harcerska — magazyn Janusza Sikorskiego .
15.50 Magazyn Informacyjny
16.00 Rozgłośnia Harcerska — aud. Ja-. na Tomczaka
16.30 Repetitio est mater studiorum (język polski kl. II lic.): Brązow-nicy — eud. Rwy Prządki
17.05 Dzieje opery aud. Wojciecha Włodarczyka .
17.55 Widnokrąg: Co nowego na Wiejskiej — aud Mariana Kruczkowskiego.
18.30 Język niemiecki ,
18.50 Studio ekspertów..Dziś.pytanie— dziś odpowiedź: Znowelizowane prawo lokalowe — aud. Małgorzaty Kandefer z telefonicznym udziałem słuchaczy, .tel. 44-72-71 czynny od godz, 18 00 do 19.00
19.35 Lektury Czwórki: Tadeusz Kotarbiński — „Pisma etyczne”
19.45 Nie tylko ballada — aud. Tomasza -Beksińskiego >
20.15—21.35 Wieczór muzyki ! i myśli: Istota władzy – aud. Piotra Lignara
21.40 NURT: Rozważania • na temat zawodu nauczyciela. aud.Soleckiej ….
22.00 Album płytowy — aud. Stanisława Leszczyńskiego
22.50 Radio komput er nocą” I
23.35 Radiokomputer nocą (II) /
23.50—24.00 Melodie na dobranoc

Wtorek, 12 stycznia 1988. Program III

Serwis Trójki: 7.00, 8.06, 9.00,
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

 

5.57 Początek programu
6.00—9.05 Zapraszamy do Trójki (stereo)
6.00 24 godziny w 10 minut
7.30 Polityka dla wszystkich
8 10 Czy mówisz po polsku?
8.30 Marcin Wolski: „Agent  dołu” (stereo)
9.05 Każdy gra inaczej — aud. Tomasza Szachowskiego (stereo)
9.40 Muzyczny interklub (stereo)
10.00 Codziennie powieść w wydaniu
dźwiękowym: Jon Cleary — „Za horyzontem” (stereo)
10,30 polskie archiwum jazzowe — aud. Jana Borkowskiego (stereo)
11.00 Miniatura poetycka (stereo).. W stylu koncertującym
11.30 Są sprawy
11.40 Folk w pigułce (stereo)
11.50 Anatol Rybakow: „Dzieci Arbatu” (stereo).
12.05 W tonacji Trójki — program prowadzi Paweł. Sztompke (stereo),.
13.00 Marcin Wolski:*„Agent  dołu” „, • >.(stereo)•’. / • . ,
13.10 Powtórka z rozrywki
14.00 Złota Kolekcja „Koncertów Artura Rubinsteina’ (stereo)
15.05 Reggae: Pieśni wędrowców — aud.”Sławomira Gołaszewskiego (Stereo)’
15.40 Warsztaty literackie prowadzi Stefan Treugutt
15.55 Posłuchać warto.
16.00—19.00 Zapraszamy do Trójki (stereo)
17.30 Polityka dla wszystkich
18.05 Informacje sportowe
18.15 Akcenty Trójki
19.00 Zapisane w pamięci — aud. Anny Arwaniti – 1
‚ 19 30 Złote lata/ bluesa — aud. Marii Jurkowskiej (stereo)
19.50 Anatol Rybakow:. „Dzieci Arbatu” (stereo)
20.00 Cały ten rock’— aud. Marka Wiernika (stereo)
20.45 Piękno oprawy’ — książka, Aud. Elżbiety Skrzyneckiej 1 }
21.00 Harmomia mundi — aud. Krzysztofa Lipki (steręo)
21.45 Piękno oprawy — produkt przemysłowy. Aud.‘ Lidii Nowickiej
22.05 24 godziny w 10 minut i informacje sportowe
22.15 . Duke Ellington i jego muzyka — aud. Henryka Cholińskiego
22.45 Piękno oprawy — oceny. Aud. Wojciecha Dmochowskiego
23.00 Opera .tygodnia. Giuseppe Verdi: „Nabucco” — aud. Piotra Nędzyńskiego’ (stereo)
23.15 Leopold Tyrmand: „U brzegów jazzu” (stereo)
23.50—2400 Ingmar Bergman: „Laterna J magica” (stereo)

Źródło: Antena nr 2 /1988.