1 maja 1985. Program Polskiego Radia

1 maja 1985, środa. Święto Pracy obchodzone w najlepsze.  Studio 1-majowe na wszystkich antenach Polskiego Radia, a poza tym dosyć ciekawa i zróżnicowana ramówka.

W Programie I

Studio 1-majowe i dużo muzyki rozrywkowej w wykonaniu orkiestr tanecznych, mecz eliminacyjny Polska-Belgia i jeszcze kilka okolicznościowych audycji. Koncert życzeń tym razem tylko jeden raz.

Program I. 1 maja 1985

0.05—3.00 Muzyka nocą — Wszystkie kolory wiosny

3.45 Żołnierski kwadrans

5.00 Majowy kiermasz pod kogutkiem

6.00—9.00 Studio 1-Majowe (część I)

6.30 Przegląd prasy

7.00 Dziennik poranny

8.00 Relacja z Placu Czerwonego w Moskwie

8.30 Przegląd prasy

9.00 Śpiewają „Mazowsze” i „Śląsk”

9.30—13.30 Studio 1-Majowe (część II)

W nim m in- — relacje z trasy pochodu w Warszawie, relacje z kraju, 1-Maja w świecie (korespondenci PRiTV) oraz muzyka i poezja

13.30 Rewia orkiestr radiowych

15.30 Koncert życzeń

16.30 Teatr PR: Aleksander Fredro — „Koncert’

Reżyseria Juliusza Owidzkiego. Wykonawcy: Zofia Sarętok, Wieńczysław Gliński, Ludwik Jabłoński

17.05 1 Maja 1945 — aud. Jerzego Gruma

17.20 Piosenka przyjaźnią zakwita

18.00 Odtworzenie przemówienia 1– Maj owego

18.20 Czerwony Sztandar — orkiestrowe wersje pieśni robotniczych

18.30 „Statek do Młocin” — piosenki wanszawskie

19.00 1 Maja w kraju i na świecie

19.30 Radio dzieciom: Ewa Szelburg* -Zarembina — „Chłopiec z perły urodzony”

Adaptacja Marty Borowskiej

20.00—21.50 Studio sport: transmisja meczu pliki nożnej w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata Belgia—Polska

20.45 Dziennik wieczorny (w przerwie meczu)

20.47 Komunikaty Totalizatora Sportowego (w przerwie meczu)

21.50 Pierwszomajowy festyn muzyczny

22.15 Blask polskich skrzypiec: Kaja Danczowska gra utwory Wieniawskiego i Karłowicza

23.00 Wiadomości oraz Informacje sportowe

23.15—23.59 Pierwszomajowy festyn muzyczny

W Programie II

Słuchowisko biograficzne o Julianie Marchlewskim, kilka bloków klasycznych, lubiane przeboje (te), trochę stare i współczesne, wybór koncertowych nagrań z Opola i Sopotu. Tyle w skrócie. Brak typowych audycji dla niedzieli, takich jak Piosenki na telefon i Wieczór płytowy.

1 maja 1985. Program II

Program nadawany w wersji stereo

Wiadomości 7.00, 13.00 17.00, 21.00, 0.55 ,

Skrócony test stereo: 13.05, 14.30, 18.00, 22.30

6 57 Początek programu

7.05 Wiosna, maj i piosenka

8.00—8.45 Program lokalny

8.45 „Opowieść o ludzkim trudzie” — magazyn Jerzego Tuszewskiego

Teksty Kotarbińskiego i polskich poetów współczesnych

9.30 Muzyka polska

9.50 Studio 1-Majowe — transmisja z | programu I

10.30—12.00 Program lokalny

12.00 Od Tatr do Bałtyku pieśni ludowe różnych regionów kraju śpewa „Mazowsze”

12.30 Przeboje orkiestr radiowych

13.05 Muzyczny krajobraz polski (cz. I) Pałłasz: Suita Kociewska — Taniec I, Melodia, Przyśpiewka (Temat z wariacjami), Taniec 11 (Ork. PRiTY, dyr. J, Pruszak), Twardowski: Krajobraz polski — 3 pieśni na baryton i ork. symfoniczną, tekst Broniewski: „Mowo polska’*, tekst Gałczyński: „Tańczy noc”, tekst Śpiewak: „Kocham krajobraz** (L. A. Mróz — bas i Ork. PR1TV w Warszawie, dyr. W Kamlr-ski), Lutosławski: 5 melodii ludowych na zespół smyczkowy — „Ach, mój Jasieńku” (melodia łowicka), „Hej, od Krakowa jadę” (melodia krakowska). „Gaik” (taniec śląski), „Gąsior” (taniec śląski), „Rektor” (taniec śląski) (Capella per musica), Pałłasz: „Łado. Łado” na lutnię I 24 głosy (R. Ziemiańska i Chór Filharmonii Narodowej, dyr. J. Bok), Lutosławski: Mała suita na orkiestrę — „Fujarka”, „Hurra, polka”, „Piosenka”, „Taniec” (Wielka Ork. Symfoniczna PRiTV, dyr. B. Wodiczko). Patrz str. 5

13.50 Piosenki, które lubiliśmy: lata 60. i 70.

14.30 Dang Thai Son gra I Kohcert e-moll op. 11 Fryderyka Chopina

Retransmisja występu w Filharmonii Słowackiej w Bratysławie 9 X 1984 r. Pianiście towarzyszy Ork. Filharmonii Słowackiej pod dyr. O. Dohna-nyi’ego. Patrz str. 5

15.10 ,.Listy od Juliana” —• cz. I słuchowiska biograficznego Wojciecha Brodnickiego o Julianie Marchlewskim

15.45 Wieniawski mało znany: nowe nagrania Mirosława Ławrynowicza — skrzypka i Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz

Patrz str. 5

16.20 „Listy od Juliana” — Cz. II słuchowiska bińgraflćznego Wojciecha Brodnickiego o Julianie Marchlewskim

17.05 Piosenki, które lubimy: lata 80.

18.00 Wiesław Ochman w popularnym repertuarze operowym

Donizetti: Romans Nemorlna ,.Una furtiva lagrima—” t II aktu opery „Napój miłosny”'(Ork PR!TV W Warszawie, dyr. J. Pruszak), Verdi: Aria hrabiego Ryszarda „Forsę la soglia attinse…” z opery „Bal maskowy”, / ria „Och! fede negar potessL..** z o-pery „Luiza Milląr” (Ork. Opery ,w Hamburgu.“dyr. M. Janowski), Gior-dano: Improwizacja Chenięra z I aktu opery „Andrea Chenfer” 'Ork. PRiTV w Krakowie, dyr. K. Misso-na). Puccini: Aria kawalera des Grieux z III aktu opery Lescaut”. Ąr’.a Cararados* ego z tli aktu nnery „Toscs” (Ork. Opery w Hamburgu, dyr. M. Janowski).

18.30 Koncert koncertów festiwali opolski cz. 1

19 30 Muzyczny krajobraz polski (cz. II) , oprac. Fitelberg: Trzy tańce polskie z wodewilu „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale* 6 7’ — Krakowiak, Polonez, Oberek. Żeleński: „W Tatrach” —- uwertura charakterystyczna op. 27 (Wielka Ork. Symfoniczna PRiTV w Katowicach, dyn W. Rowicki), Szymanpwski:. ^Harnasie” — balet-pantomima op. 55 (H. Grychnik — tenor, Chór i Orfe. PR1TV w Krakowie, dyr. W. Rowickl), Kilar: „Krzesany” (Wie’ka Ork. Symfoniczna PRiTV w Katowicach, dyr. W. Rowicki)

21.05 Wiadomości sportowe (lokalne)

21.20 Polskie diwertimento

22.00 Koncert koncertów festiwali sopockich

Patrz str. 5

23.10 „Jazz alla polaćca” — grają Michał Urbaniak, Zbigniew Namysłowski i Inni

24.00 Głosy, instrumenty, nastroje

0.55—1.00 Wiadomości

W Programie III

Przedpołudniowy magazyn Elżbiety Skrzyneckiej, Kram z polskimistandardami, prezentacja płyty „Przeboje 40-lecia”, najprawdopodobniej muzyka Zbigniewa Namysłowskiego, spotkanie z Henrykiem Kuźniakiem, Muzyczna majówka, muzyka Chopina. Generalnie program niedzielny, choć też dosyć mocno zmodyfikowany. Mało słuchowisk i muzyki klasycznej, ale też nie za dużo klimatów robotniczo-1-majowych. W końcu to Trójka…

Program III. 1 maja 1985

Serwis Trójki 7.00, 15.00,19,00

6 57 Początek programu

7.05 Wszystko kwitnie w koło (stereo)

8.00 1 Maja w świecie —■ felieton Kazimierza Zyberta

8.10 Sady w obłokach (stereo)

8.45 Wszystko jeszcze gorące — aud. Niny Lewickiej

9.00 Sami dla siebie — Aud. Elżbiety Skrzyneckiej (cz. I> (stereo)

9.50 Studio 1-majowe — transmisja z programu I

10.30 Sami dla siebie — aud. Elżbiety Skrzyneckiej (cz. II) (stereo)

11.30 „Kapitulacja Berlina” — słuchowisko dokumentalne wg „Dziennika z lat wojny” Wsieivołoda Wiszniewskiego (cz. I), Adaptacja Bogumiły Prządki.. Reżyseria Juliusza Owiidzkfiego

12.00 Polscy laureaci konkursów Chopinowskich (1) (stereo)

13.00 Ja, ty i wiosna — aud. w oprac. Grażyny Gronczewśkiej (stereo)

13.20 Kram z polskimi standardami (stereo).

14.00 Tylko 50 minut — „Wiosenne medytacje” — magazyn rozrywkowy Andrzeja Błaszczyka, Zbigniewa Małeckiego i Zdzisława Zemana (stereo)

14.50 Romantycy nauki — felieton Szymona Kobylińskiego związany z 40-leciemń miesięcznika „Problemy^

15.05 Przeboje czterdziestolecia: Z nowego albumu Polskich Nagrań — oprac. Krystyna Sikora (stereo)

16.00 Weekend na Wyspach Zielonych — aud. Anny Arwaniti i Marka Wilhelmiego

17.00 Kujawiak w stylu funky (stereo)

17.25 „Urozmaicenie” — słuchowisko Jadwigi Skotnickiej, Reżyseria Stanisławy Grotowskiej

18.00 Od „Seksmisji” do „Vabank II”: o muzyce filmowej z Henrykiem Kuźniakiem —- aud. Jerzego- Kordowicza (stereo)

19.05 Muzyczna majówka — oprac. Grzegorz Wasowski (stereo)

21.00 „Krajobraz z sosną” — aud. poetycka w oprac. Teresy Cupryn (stereo)

21.10 Kram z polskimi standardami (stereo)

22.00 Kręgi na wodzie — aud. w oprac. Elżbiety Skrzyneckiej (stereo)

22.10 Polscy laureaci konkursów Chopinowskich (II) (stereo)

22.50 ’ Kręgi na wodzie — aud. w oprac. Elżbiety Skrzyneckiej (stereo)

23.00 Kram z polskimi standardami (stereo)

W Programie IV

Tu znacznie dłuższa, bo aż 3,5 godzinna retransmisja z ProgramuI. A potem już raczej w stylu niedzielnym: Krajobrazy historyczne, Rozgłośnia Harcerska, Wyprawy Czwórki, Teatr, Wieczór muzyki i myśli. A z audycji okolicznościowych: Piosenki naszych przyjaciół, reportaże i słuchowiska, czyli typowo dla Czwórki w święta.

Program IV. 1 maja 1985

Wiadomości 12.05, 17.00, 19.30, 23.50

7 00—10.30 Retransmisja z programu I

10.30 Krajobrazy historyczne: Tuchola

— aud. Krystyny Bacciarelli z udziałem Kazimierza Sobka i Wacława Kozłowskiego

10.50 Magazyn Rozgłośni Harcerskiej w oprac. Grażyny Kin

Informacje harcerskie. Audycja muzyczna — nowe gwiazdy sceny pop. Temat tygodnia — publicystyka młodzieżowa. Propozycje do Listy przebojów. Prezentacje — amatorskie zespoły i wykonawcy. Wiersze — poczta. Lista przebojów. Antena dla Słuchacza — kolekcjoner płyt

11.59 Sygnał czasu I hejnał

12.10 Piosenki Wojciecha Trzcińskiego

12.30 Wyprawy Czwórki „Dziennik Joanny” — reportaż Izabeli Sobkowicz. „Droga ku słońcu” ~ reportaż Jerzego Swalskiego

13.30 „Wiosennym łąkom” — piosenki naszych przyjaciół. Aud, Jana Nowackiego (cz. 1

14.00 Trubadurzy, minstrele, waganci — aud. Marzanny de Latour z u-działem doc. Michała Tymowskiego

14.30 „Wiosennym łąkom” — piosenki naszych przyjaciół (cz. II)

15.00 Teatr Klasyki dla Młodzieży: Julian Tuwim — „Kwiaty polskie” Adaptacja i reżyseria Zbigniewa Kopalki.

16.00 Od „Jazzu nad Odrą” do Przeglądu Piosenki Aktorskiej — aud. Moniki Klubińskiej

17.05 Człowiek z charakterem — aud. Romualda Szury

17.35 Koncert piosenek polskich (cz. I)

18.00 Słowa wielkie i zwyczajne — aud. Jerzego Kułtuniaka

18.40 Koncert piosenek polskich (cz. II)

19.00 „Theatrum w Zamku Ujazdowskim” — słuchowisko Andrzeja Korsaka

19.35 Recital chopinowski Haliny Czerny–Stefańskiej

20.20—22.00 Wieczór muzyki i myśli: Praca w literaturze — aud. Witolda Billipa i Anny Retmaniak Praca w literaturze dawnej i nowszej ze szczególnym uwzględnieniem literatury polskiej — powieści Dygasińskiego,..Fachowiec” Berenta, ^Zawody” Kadena-Bandrowskiego’

22.00 Strofy muzyką oprawione —* aud. Danuty Kryńskiej

W programie wystąpią: Marek Grechuta, Ewa Demarczyk, Czesław Niemen, Wanda Warska

22.50 Lektury Czwórki: „Antologia publicystyki doby Stanisławowskiej”

23.00 Gna zespół Panajota Bojadżijewa

23.10 Magazyn publicystyki kulturalnej: Włodzimierz Majakowski — aud. Anny Kamińskiej

23.55—34.00 Kalendarz radiowy: Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy —- felieton Piotra Lignara

 

 

1 maja 1990. Wybrane audycje Polskiego Radia

1 maja 1990, wtorek. Oto informacje o wybranych audycjach.

Dwójka i Czwórka podobna do niedzieli, Trójka do dnia powszedniego, czyli wtorku, Jedynka raczej niedzielna, ale mocno tym razem inna – majowa.

W programie I

Niestety nie będzie informacji o godzinach, a jedynie o tytułach audycji. Program oczywiście w stylu niedzielnym. Ze stałych pozycji: Kiermasz pod kogutkiem i podwójny Koncert życzeń. Poza tym audycje zupełnie inne, przygotowane typowo na 1 maja, już bez pochodów i komunistycznego świętowania:

Polskie i światowe przeboje 90

«O miłości do psów, kotów, rzeczy i ludzi” — magazyn Szczęsnej Milli

Wszystko kwitnie wokół — koncert majowych przebojów

„Głos z tamtego świata” (wg tekstów z lat 50.) — aud. satyryczna Marcina Wolskiego

Wielcy tego świata w anegdocie — aud. Bolesława Broszczaka

Majowy korowód — stylizacja polskich tańców ludowych

Radio dzieciom: „Między nami królami” — słuchowisko Emilii Stawskiej wg baśni Gwyna Jonesa

„Podtrzymując radosne pozory trwania pochodu”

Rytm, taniec i piosenka

Wieczory chopinowskie: Pod palcami Paderewskiego — aud.

W programie II

Typowo niedzielny program, tym razem bez dużego słuchowiska i bloków z muzyką klasyczną, oczywiście pomijając stałe pozycje o godz. 11.00 i 18.00. Z muzyki rozrywkowej: Przebój za przebojem aż trzy razy (Bogdan Fabiański, Jadwiga Skolarska, Marek Gaszyński), nowa płyta Basi Trzetrzelewskiej w audycji Romualda Jakubowskiego i na koniec Wieczór płytowy.

Program II. Wybrane pozycje

Przebój za przebojem po 12, 14 i o 15.35.

Program lokalny z racji wyborów samorządowych dodatkowo o 16.30 (pół godz.)

13.05 Jarosław Abramow-Newerly: „Słowik Warszawy”, Reż. Romany Bobrowskiej. Wyk. Dorota Pomykała, Jerzy Sagan, Bogusław Kaczyński i Inni

17.05 „Londyn, Warszawa, Nowy Jork” — piosenki Basi Trzetrzelewskiej. oprac. Romualda Jakubowskiego

18.00 Operowa Gala w Filharmonii Berlińskiej (27.X.1989)

21.10 Wieczór płytowy — prowadzi Tomasz Beksiński.

 

0.15 W świecie kameralistyki

W Programie III

Tu z kolei ramówka zbliżona do dnia powszedniego. Było „Zapraszamy do Trójki” rano i po południu, „Przedpołudnie z Programem III” i „W tonacji Trójki”.

Program III. Wybrane audycje

14.00 Fantazja polska – aud. Jana Jackowicza (stereo)

15.10 Przypominamy zespól „Free”, —aud. Wojciecha Zamorskiego (stereo)

15.40 Spotkanie z Wojciechem Kamińskim — aud. Haliny Szopskiej

20.00 Waldemar Modestowicz „Rozmowa trzech wędrujących”

20.40 Punctus contra punctum — aud. Piotra Orawskiego (stereo)

21.30 „Polska wciąż jest blisko” (wiersze Mariana Hemara) — aud. Elżbiety Skrzyneckiej

22.00 Cały ten rock — aud. Romana Rogowieckiego i Marka Wiernika

22.45 Opera tygodnia: Stanisław Moniuszko „Halka” — aud. Piotra Nędzyńskiego (stereo)

23.10 Radio Kanada

23.15 Soul — muzyka duszy. Aud. Małgorzaty Jędras (stereo)

23.50 Anna Bojarska „Agitka”

24.00 Między dniem a snem

W programie IV

Program o charakterze niedzielnym. Brak audycji popularnonaukowych, historycznych i robotniczych. Jak zwykle dużo reportaży.

Tu ramówka w lepszej wersji, więc będzie nieco więcej informacji.

Program IV

6.00 Początek programu

6.05 Zielona Góra na muzycznej antenie Czwórki — aud. Eugeniusza Banachowicza

7.00 Kalendarz radiowy

7.05 Dla wstających w święto rano — felieton Waldemara Chołodowskiego

7.10 W świątecznym nastroju — program rozgłośni regionalnych

8.00 Wiersze o wiośnie — aud.- Hanny Szof

8.30 Anegdoty i fakty — aud. Elizy Bojarskiej

830 Muzyka polska —. miniatury

9.30 „I ciągle jeszcze jestem do nazwania” — reportaż Krzysztofa Wyrzykowskiego

9.50 Klasycy polskiej muzyki rozrywkowej

10.30 Radiowy Teatr dla Dzieci:

„Fenomen” — słuchowisko wg

Władimira Razumniewicza

11.00 Magazyn Rozgłośni Harcerskiej

12.05 Poranek symfoniczny z Henrykiem Czyżem

13.00 „Chłopak « Woli” — reportaż Jerzego Swalskiego

13.30 Z Festiwali Polskiej Piosenki w Opolu (1)

13.45 „Wiosenne wody” — aud. Anny Retmaniak

14.05 Recital wiolonczelowy Romana Jabłońskiego

14.45 Teatr Klasyki dla Młodzieży:

„Gwiazdy i księżyce Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego” — I

słuchowisko poetyckie Bogumiły Prządki

15.25 Koncert Ork. Kameralnej PRiTV w Poznaniu pod dyr. Agnieszki Duczmal (

16.00 Z Festiwali Polskiej Piosenki I w Opolu (2) |

16.15 „Widziane ze wsi” — aud. I Andrzeja Zalewskiego

17.05 Recital skrzypcowy Konstantego Andrzeja Kulki ś

17.45 „Na ludzkim szlaku” — reportaż Jerzego Skrobota

18.05 Recital fortepianowy Haliny Czerny-Stef ańskiej

19.00 Czy retoryka jest sztuką —aud. Elżbiety Kollat

19.35 Śpiewa Irena Santor

19.45 „W Krzczonowie brzęczą pszczoły” — reportaż Danuty Bieniaszkiewicz

I dalej już potem stałe pozycje, m.in.:

21.10 Współczesne partytury — aud. Beaty Stylińskiej

22.00 Ludzie, epoki, obyczaje

23.00 Muzyczne klimaty

23.35 Rozważania

23.50—24.00 Miniatury przed północą.