Czwartek, 30 czerwca 1983. Program IV

Program nadawany w wersji stereo
Wiadomości 8.00, 12.00, 17.00,
22.00
5.57 Początek programu
6.05 Z malowanej skrzyni
6.30 Program lokalny
8.00 Poranna serenada
9.05 Quod libet — czyli co kto lubi
9.40 Książka miesiąca: „Lęki króla Sa-
lomona” — fragm, pow. Rorhain
Gary*ego
10.00 Opera przez wieki: Bedrzich Sme-
tana — „Dwie wdowy”
10.30 Z muzycznych nagrań bratnich
radiofonii
11.00 Portret pisarza: Bruno Schulz —
oprac. Elżbiety Łukomskiej
11.30 Muzyka różnych narodów
12.05 Od Bacha do Bartoka
13.00 Śpiewa Eddie Rabbitt
13.15 W stronę jazzu — wokaliści ery
swingu
14.00 Piosenki z różnych stron świata
14.30 Estrada kameralistów: „Saulesco-
-Quartet”
Szostakowicz: Kwartet smyczkowy
op. 83 nr 4
15.05 Przeboje non-stop
15.30 Popołudnie melomana
Beethoven, Schubert, Mendelssohn
17.05 Program lokalny
18.30 Czytamy listy i pamiętniki: „Lis-
ty” Józefa Czechowicza — oprac.
Elżbiety Łukomskiej
19.00 Dziennik
19.05 Klasycy muzyki rozrywkowej
19.30 Wieczór w filharmonii — przy
fortepianie Arturo – Benedetti-
-Michelangeli
Beethoven: i Koncert C-dur op. 15,
V Koncert Es-dur op. 73 (wykonane z
Symfonikami Wiedeńskimi pod dyr.
C. M. Giullniego na koncertach tele-
wizyjnych 21 IX 1 III 1979 r.)
21.00 Klub stereo — magazyn Romual-
da Jakubowskiego i Włodzimierza
Kleszcza
Co nowego w jazzowej awangardzie?
Z nowej sesji bluesowej Leszka Win-
dera i Ryszarda Skibińskiego (1).
22.30 Fakty dnia
22.40 Muzyka polska dziś
23.20 Głosy, instrumenty, nastroje
m.in. standardy Ewa Bette Midler
0.53-1.00 Program na jutrto

Czwartek, 30 czerwca 1983. Program III. Wypis z ramówki

Nie mam dobrej wersji tamtej ramówki, dlatego publikuję jedynie wybrane pozycje:

Serwis Trójki 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.00, 17.00, 18.00

7-00-9-05 – Zapraszamy do Trójki

9.05 – Po prostu o nas

9.20 – Dla ciebie, dla mnie, dla was

10.00 – Codziennie powieść w wydaniu
dźwiękowym: Bolesław Prus —
„Emancypantki”

10.30 – Śpiewać jazz — Stanisław Sojka

11.00 – Prosto z kraju

12.05 – W tonacji Trójki — program pro-
wadzi Lech Nowicki

14.00 – Hogwood gra Mozarta

chyba 15.20 – Ten stary, dobry rock and roll

19.00 – Urodzeni na początku wieku —
■aud Anny Semkowicz

20.00 – z płyt Ala Jarreu

21.00 – Minimax

21.45 – Epilog nie tylko jednej sprawy
— aud. Danuty Jurkowskiej i
Krystyny Strozik

potem Blues wczoraj i dziś

23.00 Claudio Monteverdi — kompozytor dwóch epok

23.55-24.00 Północ poetów — Poeta i
obraz

 

 

Czwartek, 30 czerwca 1983. Program II

Taka inna stara Dwójka po raz ostatni.

 

Wiadomości 5.36, T.30, 9.30, 13.30,
15.30, 23.45

5.27 Początek programu
5.30 Poranne sygnały — blok informa-
cyjny
6.05 Dbajmy o zdrowie
poranna gimnastyka
8.30 „Opowiadania** Michała Choro-
mańskiego
8.45 Aktualności
8.55 W kilku taktach, w kilku sło-
wach
9.05 Dla dzieci: Uśmiechnięte rymo-
wanki — aud. Anny Makowiec-
kiej
9.35 Zabawy przy muzyce (dla przed-
szkolaków): Śpiewający las —
aud. słowno-muzyczna Krystyny
Kwiatkowskiej
10.00 Dla młodzieży: O urokach podró-
żowania — aud. Wiesława Gór-
nickiego
10.25 Miniatury muzyczne
10.35 Nie tylko dla słuchaczy w mun-
durach: Społeczna doktryna Ko-
ścioła Katolickiego — aud. Jerze-
go Tarnackiego
11.00 Dla młodzieży: Nimfa pod nenii-’
farem — aud. Małgorzaty Wittels
11.35 Komentarz międzynarodowy
11.40 Jan Trzpil’— mazowiecki muzy-
kant
11.57 Sygnał czasu i hejnał
12.05 Z archiwum polskiej muzyki roz-
rywkowej
12.30 Sprawy rodzinne: komu „Maga-^
zyn Rodzinny” — dylematy’ pis?.’
ma. Aud. Ryszarda tKarpowicza
12.50 Rozważania stylistyczne doc. dra
Mariana Jurkowskiego
13.00 Dla dzieci: Uśmiechnięte rymo-
wanki — aud. Anny Makowiec –
kiej
13.25 5 minut o nauce
13.35 Ze wsi i o wsi ,
13.50 Więcej, lepiej, nowocześniej
14.00 Album operowy
14.30 ^Błogosławiona wina** — fragm.
pow. Zofii Kossak-Szczuckiej
14.50 Z najpiękniejszych operetek
15.15 NURT. Innowacje pedagogiczne
— aud. Tadeusza Bonika z udz.
dra Janusza Wasyluka
15.40 Ludzie i ich pasje
16.00 Magazyn turystyczny
16.20 W trosce o słowo i treść: Mówią
nazwy — aud. Małgorzaty Tuło-
wieckiej z udz. doc. 'dr. Haliny ,
Satkiewicz i doc. dra Jerzego Po-
drackiego
16.40 Radiowe portrety Polaków: prof
Cezary , Berezowski — prawnik.
Aud. Małgorzaty Kandefer
17.00 Nasz dom i my: Kultura na osie-
dlu — aud. Krzysztofa Cypelta
17.30 Międzynarodowy przegląd publi-
cystyczny
18.20 Muzyka i aktualności — magazyn
publicystyczny
19.00 Kompozytor tygodnia: Francis
Poulenc
Koncert d-moll na dwa fortepiany
i orkiestrę
19.35 Świat baśni — program na do-
branoc dla dzieci
20.00 Płyty z gwiazdką: „Naked” — ze-
spół „Kissing the Pink”
20.40 Kabareton „dwójki”
20.45 Język rosyjski (75)
21.00—23.59 Wieczorna antena literac-
ko-muzyczna
21.05 Nagranie wieczoru
P. Schubert: Impromptu B-dur op.
142 nr S (I. J. Paderewski)
21.15 Klub dobrej książki: „Cudzoziem-
ka” — fragm. pow. Marii Kunce-
wiczowej
21.30 Echa dnia
21.40 Ten stary, dobry jazz
22.00 Teatr PR: „Sprawa żyrardowska”
— słuchowisko dokumentalne Ja-
rosława Warzechy (VII)
Reżyseria Andrzeja Pruskiego
22.30 Kompozytorzy o kompozytorach
— aud Henryka Swolkienia
23.00 Poezja na dobranoc: wiersze Ju-
liana Przybosia
23.05 Muzyka do poduszki
23.50—23.59 Sentencje wieczoru: ,Me-
dytacje o życiu godziwym” —
fragm. prozy Tadeusza Kotarbiń-
skiego

Czwartek, 30 czerwca 1983. Program I. Ostatni raz w starej formie

Ostatni dzień funkcjonowania Programu Pierwszego w starych ramach. Za dużo się potem nie zmieniło, ale wprowadzone zmiany przetrwały przez całe lata osiemdziesiąte.

 

0.00 Początek programu
0.01 Prognoza pogody
0.07—3.45 Na muzycznej antenie —
Koszalin
1.00 Rybacka prognoza pogody
3.45 Żołnierski kwadrans
4.05 Dzień dobry, pierwsza zmiano —
magazyn, informacyjno-publicystyczny
5.07 zielone studio — poranne rozmaitości rolnicze
5.59 Komunikat dla górnictwa
6.05 Opinie
6.10 Muzyka na dzień dobry
6.30 Skrót wiadomości i przegląd prasy
6.40 Prognoza pogody dla Rybaków
6.42 Muzyka na dzień dobry
6.45 Radio kierowców
7.00 Dziennik poranny, wiadomości
sportowe i radio kierowców
7.20 Muzyka na dzień dobry
7.30 Przegląd prasy
7.35 Muzyka na dzień dobry
8.00 Komunikat energetyczny, gazownictwa
8.10 Obserwacje — program publicystyczny
8.20 Muzyka na dzień dobry
8.30 Przegląd prasy
8.35 Muzyka na dzień dobry
8.45 Żołnierski kwadrans
9.00—11.55 Lato z radiem
10.30 „Wyjdź za mnie” — fragm. pow.
Johna Updike’a
13.10
13.20
13.40
14.05
14.50
15.10-
16.05
16.40
17.00
17.20
18.05
18.25
18.50
19.00
19.25
20.05
20.35
20.50
11.57 Sygnał czasu i hejnał
12.05 Z kraju i ze świata
12.30 Przypominamy „Piosenki od re-
ki**
12.40 Prognoza pogody dla rybaków
12.45 Rolniczy kwadrans
13.00 Komunikat energetyczny, gazow-
nictwa, komunikat dla górnictwa
13.10 Radio kierowców
13.20 Przed festiwalem w Kazimierzu
13.40 Twórcy polskiego musicalu
14.05 Interstudio 83 —koncert dnia w
oprac. Danuty Lubeckiej
14.55 Wiersze Jana Lechonia
15.00 Studio Młodych
15.45 Lektury nastolatków: „Piąty
stan materii” — odc. opow. Anatoli-
j& Dnieprowa
16.05 Muzyka i aktualności — magazyn
publicystyczny
16.40 Polscy artyści w światowym re-
pertuarze
17.00 Dziennik i panorama świata
17.20 Kamerton — magazyn muzyczny.
Wydanie festiwalowe
18.05 Radiowy przegląd gospodarczy
18.25 ABC piosenki — w stylu sweet
18.50 „Osoba** — fragm. pow. Tadeu-
sza Hołuja
19.00 Dziennik wieczorny i wiadomości
sportowe
19.25 Z naszej fonoteki
20.05 Koncert życzeń
20.40 Kronika sportowa
21.00 Komunikat energetyczny, gazow-
nictwa, rybacka prognoza pogody,
komunikat dla górnictwa
21.00—23.59 XX Krajowy Festiwal Pol-
skiej Piosenki — Opole 83. Kon-
cert Inauguracyjny (1)
W przerwie koncertu, Dziennik wieczorny, Wiadomości sportowe i Panorama Świata.

 

Wakacyjne audycje 1988

Zaczęły się wakacje, a wraz z nimi trochę zmian w funkcjonowaniu wszystkich czterech programów Polskiego Radia, w szczególności zaś Trójki i Czwórki.

W Jedynce

W programie I od poniedziałku, do niedzieli, czyli przez cały tydzień, Lato z radiem (9-12). Z tego względu, Radiowy tygodnik kulturalny w niedzielę, o 18.15.

Radio Dzieciom na wakacje zaprzestaje emitować słuchowiska i proponuje czytane książki. Na początek 4-częściowe słuchowisko Lew, czarownica i stara szafa, czyli adaptacja I części Opowieści z narnii Lewisa – 27-30 czerwca.

A od 1 lipca: Mary Norton „Pożyczalscy w przestworzach”, natomiast w sierpniu Dodie smith: „101 Dalmatyńczyków”.

W Dwójce

O bardziej ogólnych zmianach w ramówce  Dwójki informowałem w osobnym wpisie. Z akcentów wakacyjnych, jak co roku, Godzina melomana to teraz Wakacje melomana (10.00-11.00). Z opisów w Antenie wynika, że skoncentrowane będą na przebojach muzyki poważnej. Wydaje mi się, że niekoniecznie było tak w praktyce, a poszczególne wakacyjne tygodnie były raczej monograficzne, jak przez cały rok.

W Trójce

Na czas wakacji zawieszony zostaje cykl winien i ma, oraz Każdy gra inaczej. Na ich miejsce od poniedziałku do piątku W to mi graj 9-11.00, przeplatane krótkimi audycjami o 9.50 i 10.30 (poniedziałki, środy i piątki), powieścią w wydaniu dźwiękowym (jak zwykle wtorki i czwartki) o 10.00 i audycjami muzycznymi pn-śr-pt o 10.40:

 • pn, 9.50 – Co można wyczytać. Aud. Iwony Rotter z udz. Ireny Polańskiej
 • pn 10.30 – Osobliwe muzea. Aud. Grażyny Gronczewskiej lub Lidii Nowickiej
 • sr 9.50 – Podróże i literatura. Aud. Haliny Szopskiej z udz. Mirosława Żuławskiego i Jerzego Szwakopfa
 • sr 10.30 – Kobiety  z portretów. Aud. Magdaleny Jethon lub Lidii Nowickiej
 • pt 9.50 „Od smoka chińskiego do smoka wawelskiego” — aud. Teresy Cupryn z udz. doc. Marii Składankowej
 • pt 10.30 – Historyjki z historii — aud Anny Borkowskiej
 • wt 10.00 -cz – Codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym (bez zmian)
 • 10.40-11.00 pn-śr-pt Piosenki (odpowiednio) z Trójkowej, Rockowej i kabaretowej scenki
 • a do tego w czwartki o 11.00 10-minutowe audycje Mikrofon i kamera, czyli wywiady Mariana Dachniewskiego z Twórcami istotnych programów telewizyjnych (pierwszym gościem Wiktor Niedzicki, popularyzator nauki – Laboratorium).

 

O godz. 14 Lato w Filharmonii.

W niedzielę znika „Proszę czekać, będzie rozmowa”, w tym czasie rozszerzone 4-godzinne wydanie „Baw się razem z nami”. Muzyka przeplatana Teatrzykiem Zielone Oko (18.00 i 19.00 około 25-min. odcinki). Zapraszają: 17.00-18.00 – Jan Chojnacki, 18.25—19 00 – Piotr Majewski i 19*25—21 00 – Grzegorz Wasowski.

W Czwórce

Poza istotnymi zmianami, o których już pisałem, reorganizacja dotyczy głównie tzw. audycji szkolnych”

 • 6.40 – Tydzień z… Przeniesiony z godz. 8.30
 • 7.50 od poniedziałku do soboty – Halo wakacje! Godzinny program Rozgłośni Harcerskiej
 • 9.05 – audycje społeczne typu „Jesień nie zasze złota”, przeniesione z godz. 8.10
 • 10.00 i 13.00 – różne cykle audycji dla dzieci i młodzieży
 • ndz. 12.05 – Muzyczne legendy Danuty Kryńskiej. Przeniesione z soboty, godz. 9.00.

Ładnie brzmią cykle edukacyjne: Wakacyjny leksykon…, Wśród książek dzieciństwa, Kto z nami zaśpiewa, Kompozytorzy Dzieciom, słuchowiska (Świat baśni – czyżby powrót do starych nagrań), inne audycje przygotowywane przez rozgłośnie regionalne.

Do tego już od poprzedniego tygodnia, zamiast nowożytnych języków obcych, lekcje Łaciny – codziennie.

Więcej informacji w kolejnych wpisach z poszczególnych tygodni.

27 czerwca-1 lipca 1988

Pierwszy już w pełni wakacyjny tydzień, w dodatku jeszcze z odmienioną ramówką.

W Trójce wakacje ma cykl „Winien i ma” oraz audycja każdy gra inaczej. Na ich miejsce letnia muzyka przeplatana krótkimi audycjami tematycznymi. w niedzielę o 22.00 debiutuje Przewodnik po literaturze 20-lecia, który zastąpił „100 książek, 100 rozmów”.

W czwórce, Z anteny znikają cykle dla szkół i przedszkoli, zastąpione powtórkami lub innymi okolicznościowymi cyklicznymi audycjami o zbliżonym profilu.

Przez cały tydzień

w Jedynce

17.50 Kto.tak pięknie gra: Mikołaj Hertel

20.45 Opowiadania Józefa Hena

### W Dwójce

10.00 Wakacje melomana: Muzyczne
pejzaże. Muzyka i krajobrazy. Np. Symfonia Szkocka Mendelhsona we wtorek, fragmenty koncertu Rodrigo i Noce w ogrodach Hiszpanii M. de Falli (1 lipca pt)

9.00 oraz 23.00 Władysław Terlecki: „Cierń i
laur”

9.50 oraz 18.20 John Castle, Arthur Hailey: „714
wzywa pomocy”

14.50 Pamiętniki i wspomnienia: Juliusz Lubicz-Lisowski — „Wspomnienia starego aktora”

0.50 Miniatura literacka: „Staropolska
poezja miłosna”

W Trójce

11.20 Alfredo Bryce Echenique: „Bujne
życie Martina”

23.50—24.00 Piotr Wojciechowski —
„Mieć serce do gry”, odc. 1 (stereo)

14.00 Lato w filharmonii — Wakacyjne

Schubertiana (stereo)

23.00 Opera tygodnia: Wolfgang Amadeusz Mozart — „Łaskawość Tytusa. aud. Piotra Nędzyńskiego

W Czwórce

6.40 Tydzień z Krzysztofem Krawczykiem

10.30 Muzyka błękitnych traw — aud
Pawła Jastrzębskiego

19.35 Lektury Czwórki: Julien Green
— „Brat Franciszek” (o świętym Franciszku z Asyżu)

Dla Dzieci i Młodzieży

Radio Dzieciom

27-30 czerwca (pn-cz) – „Lew, czarownica i stara szafa” — odc. I słuchowiska wg powieści CS Lewisa
Adapt. Elżbiety Marcinkowskiej. 4 części

pt 1 lipca – Mary norton: „Pożyczalscy w przestworzach”. Oprac. Zofii Łukaszewicz. Książka czytana przez cały lipiec od poniedziałku do soboty.

nd 3 lipca – „Na zielonej łące” — montaż poetycki Iwony Kern •

Radiowy Teatr w Czwórce

so 2 lipca – Radiowy Teatr dla Młodzieży:
„Może tak, może nie” — słuchowisko wg pow. Ewy Nowackiej.
Adapt. Elżbiety Hartwilg (odc. 1)

nd 3 lipca 15.00 Teatr Klasyki dla Młodzieży: „Baśnie z 1001 nocy” — ..Dóbr-dzień kalifa”
Adapt. Andrzeja Mandaliana. Reż. Andrzeja Zakrzewskiego

Wakacyjne audycje dla dzieci i młodzieży w Czwórce

od pn do sob. 7.50 – Halo wakacje .Program Rozgłośni Harcerskiej.

pn – 10.00 Wiersze do plecaka — aud. Elżbiety Matyi

13 00 Od gór zielonych do szarych grani — aud. Marii Szul
13.25 „Kto z nami zaśpiewa?” — reportaż Danuty Kloc (cz. I)

17.10 Dotykać barw (ogrody dla niewidomych) — aud. Anny Makowieckiej

wt – 9.35 Teatr dla Przedszkolaków: „Legenda o morskiej latarni” — słuchowisko Krystyny Parnowskiej
10 00 U źródeł Wisły — aud. Danuty I Starzec

13.00 W prastarym porcie (Braniewo)
aud. Dominika Sowy |
13 25 Kto z nami zaśpiewa — aud. Barbary Kolago (cz. II)

17.10 Narodziny filmu — reportaż Elżbiety Marcinkowskiej

sr – 10.00 – Wierność samemu sobie (o ideałach harcerskich) — aud. Anny
Makowieckiej

13.00 – Wstęp do notatnika (rady na wakacje) — aud. Barbary Zembrzuskiej
Kto z nami zaśpiewa — aud.
Barbary Kolago (cz. III)

17.10 – Miejsca pamięci — aud. poetycka Mariana Płacheckiego

cz – 13.00 Zioła dobre na wszystko — aud. Jadwigi Rolbieckiej
13.25 Zabawy przy muzyce: „Kaczeńce, odmieńce**

17.10 Barwy i słowa: Jacek Malczewski — aud. Elżbiety Marcinkowskiej

pt – 10.00 – Wakacyjny leksykon. A. B. C. Aud. Barbary Zembrzuskiej

13.00 – Wśród książek dzieciństwa. Aud .anny Makowieckiej

17.10 – Nasz Wiek XX. Szumy, zlepy, ciąggi. Aud. Elżbiety Marcinkowskiej17.40

Literatura

W Dwójce

pn 27 czerwca – 21.25 Studio Form Dokumentalnych.
Barbara Miczko i Grażyna Wrońska: „Decadance — Teatr Nowy, •
Poznań 1988″

Realizacja Jerzy Kamyszek. Patrz s. 4

sr 29 czerwca – 21.25 Kulisy Międzynarodowych Nagród Literackich: Szwajcaria Francuska (cz. III) — oprac. Ewy
Stockiej-Kalinowskiej i Teresy Kalińskiej

Na uwagę zasługują niedzielne (3 lipca) Romanse i nie tylko –

12.10 Romanse i nie tylko: Stendhal — ..Pustelnia parmeńska”. Przekład Tadeusza Boya-Żeleńskiego, adapt. Bogumiły Prządki. Kolejne części o 13.05, 14.15 i o 18. Po każdej części, miniatury muzyczne.

Claudio Arrau gra Liszta. O 13.45 i 18.30 aud. nawet półgodzinna.

W Trójce

pn 27 czerwca – 22.45 Książka tygodnia: Emil Habibi —
„Niezwykłe okoliczności zniknięcia…”. Aud. Bożeny Helbrecht

wt 28 czerwca – 19.00 Zapisane w pamięci — aud. Anny Arwaniti
20.45 Uczniowie Cycerona — aud. An-ny Borkowskiej (

śr 29 czerwca – O sztukę czasów, w których żyjemy — aud. Grażyny Gronczewskiej

cz 30 czerwca – 19.00 Maczkowiacy. — aud. Niny Lewickiej

20.45 Damy dziewiętnastowiecznej sceny — aud. Elżbiety Skrzyneckiej (cz. I) ,

pt 1 lipca – 22.45 – Manifesty i wyznania. oprac. Elżbiety Skrzyneckiej

so 2 lipca – 19.00 „Rok 1970” — aud. Wiktora Legowicza

nd 3 lipca –

11.30 „Hades księcia Kazimierza” — aud. dokumentalna Lidii Nowickiej

– 14.00 Prywatnie u Ryszardy Hańin — aud. Iwony Rotter

21.00 „Testament mojego ojca”ł An-tolne de Saint Exupery aud. Barbary Marcinik (stereo) ’

22.00 Przewodnik po literaturze 20-lecia: Skamander — aud, Grażyny Gronczewskiej.

 

Muzyka klasyczna

nd 2 lipca – 16.05 Dzieła, interpretacje, nagrania — aud. Małgorzaty Pęcińskiej (steręo)
Symfonie Haydna na starych instrumentach (Zespół L’Estro armonico, dyr. D. Solomons)

21.20 Symfonii Faustowskich epifanie (12) — aud-. Piotra Orawskiego (stereo)

Muzyka rozrywkowa

W Dwójce

W sobotę, 2 lipca

13.20 Przebój za przebojem —prowadzi
Magdalena Konopka

22.00 Studio stereo zaprasza (cz. 1) —
prowadzi Jerzy Rowiński

W niedzielę, 3 lipca

12.00 Śpiewa Zbigniew Wodecki

12.10 Romanse i nie tylko: Stendhal — ..Pustelnia parmeńska”
15.35 Europejska Lista przebojów* — aud. Bogdana Fabiańskiego

a

19.00 Piosenki • na życzenie — prowadzi Jerzy Rowiński
20 00- Julio Iglesias: „Non stop”-’— • oprac Jadwigi Skolarskiej-

21.20 Wieczór płyto wy *_(CD) :

Marillion – „Real To Reel” (1985), „Brief Encounter” (1986) (3 utwory) i 3 inne utwory koncertowe
Tomasz Beksiński

W Trójce

Po 9.05 cykl W to mi graj, przeplatany krótkimi audycjami tematycznymi.

27 czerwca pn – 15.10 Rock po polsku — aud. Grzegorza
Brzozowicza (stereo)

sr 29 czerwca – Rock pod prąd — aud. Przemysława Mroczka (stereo)

cz 30 czerwca – Rock nie tylko po polsku — aud. Piotra Nagłowskiego (stereo)

pt – Zamkowe spotkania z poezją śpiewaną

 

22.15

27 czerwca pn – Kwartet Śląski (2) *— aud. Henryka Cierpioła (stereo)

wt – Duke Elington i jego muzyka — aud. Henryka Cholińskiego

sr – W kręgu ballady. Dionne Warwick

23.15

27 czerwca pn – Piosenka to mały teatr** — aud. Barbary Podmiotko

wt – Elektroniczna fantazja. Aud. jerzego Kordowicza

sr – Soul – muzyka duszy. aud. Małgorzaty Jędras

cz „Folk, muzyka z przyszłości’ — aud. Wojciecha Ossowskiego

#### W sobotę, 2 lipca

22.10 „Zgryz” — magazyn Macieja Zembatego (stereo)
23.00—2.00 Zapraszamy do Trójki — prowadzi Marek Wiernik (stereo)

Czwórka popularnonaukowa

Widnokrąg

pn 27 czerwca – 17.50 Widnokrąg: „W trosce o przyszłość” — aud. Ireny Eichler

wt – „Oblicza • różnych’ kultur” — aud. Marzanny de Latour

sr – „Innowacyjność” — aud. Piotra Lignara

cz – „Resocjalizacja — aud. Ludmiły Dziedzic

pt – Morskie rodowody .aud. Marka Koszura

18.50 – Studio Ekspertów

pn – Studio * ekspertów —magazyn
Małgorzaty Kandefer

wt – krążenia I nadciśnienie tętnicze** — aud. Elżbiety Zu-sin z udz. prof. dr. Kazimierza Jasińskiego, prof. dr. Leszka Gięcia, dr. Idalii Cybulskiej, dr. Franciszka Walczaka z telefonicznym udz. słuchaczy. Tel. 44-72-71, czynny w godz. 18.00—19 30

sr – Magazyn Marii Bobrowskiej

cz – Dziś pytanie — dziś odpowiedź: „Bezpieczne wakacje” — aud Krzysztofa Górskiego z telef. udz. słuchaczy

pt – Magazyn Piotra Lignara

22.00 – Wieczór muzyki i myśli

pn – „Dziś prawdziwych Cyganów już
nie ma…” — aud. Wandy Sudnik

wt – „Konflikty regionalne” — aud. Mariana Kruczkowskiego i Krzysztofa Górskiego (Historia ludzkości — historią konfliktów, stanowiska ZSRR 1 USA w sprawie, konfliktów regionalm^h po wizycie R Reagana w ZSRR)

sr – Emil Zegadłowicz — aud. Małgorzaty Jańczak

pt – Idee i ludzie >Ideologia IIII Świata. Aud. Marzanny de Latour

Inne

Dom i świat – wt – Anna Makowiecka. Dziecko i sztuka

pt – Bożena Sarnowska

dalej tradycyjnie.

pn-pt 20.10 – Gra o przyszłość Mariii Bobrowskiej

sr – Renaty Banasiak

pt 20.50 – Przegląd publikacji popularnonaukowych – E. Kolllat

wt 20.50 – Najpiękniejsze miejsca w Polsce. Aud. Barbary Mikos

cz – Z ludźmi ku ludziom Wandy Sudnik

Sobota, 2 lipca

9.05 Moje hobby; Wędkarstwo – aud.
Andrzeja Pakosza

9.30 Zgadnij, sprawdź, odpowiedz —

10.30 Tropy, ludzie, symbole: „Otello”
— aud. Małgorzaty Tułowieckiej

17.30 – Klub wydawców — aud. Krzysztofa Górskiego

19.00 – Portrety Polaków: Prof. Andrzej
F. Grabski, historyk — aud. Alicji Juśkiewicz

20.10 W świecie humanistyki — aud.
Elizy Bojarskiej

23.35—24.00 Kaleidoskop kulturalny —
. , aud. Anny Kamińskiej

Niedziela, 3 lipca

16.00 Quiz popularnonaukowy WIST — aud. Piotra Lignara

19.00 Alfa i omega. Magazyn popularnonaukowy Marii Bobrowskiej

20.15 Magazyn publicystyki kulturalnej: „Legendy zapisane na ikonach” «— aud. Teresy Kudelskiej

21 00 Kraj i Polonia — aud. Mariana Kruczkowskiego

21.30 Punkty’ zwrotne w karierze artysty — aud. Ireny Myczki
22-00—23 20 Wieczór muzyki i myśli. Wigry 88. aud. Adama Wielowieyskiego

 

antena nr 26 88

Od 27 czerwca 1988 zmiany w ramówce Polskiego Radia. PR II, IV

Tak było 30 lat temu.

 

 

Od poniedziałku, 27 czerwca 1988 r. w życie wchodzą zmiany w funkcjonowaniu części audycji Polskiego Radia. Wynikają one, jak czytamy na łamach tygodnika Antena, z problemów z koordynacją poziomą (występowania w tym samym czasie antenowym audycji o podobnym profilu) w różnych programach PR.

Zmiany wpływają głównie na programy II oraz IV. W Dwójce dotyczą popołudniowych pasm rozrywkowych, a w Czwórce przede wszystkim emisji muzyki poważnej, a co za tym idzie innych pasm: edukacyjnego po południu i popularnonaukowego wieczorem. Większość z wprowadzonych teraz zmian dotrwa do końca czerwca 1990 r.

Poniżej szczegóły.

Program I

Tu bardzo mało zmian. Jedynie:

jazz dla wszystkich z niedzieli, przechodzi na wtorek. Godz. ta sama – 23.25

Na jego miejsce, w niedzielę: Piosenki naszych Twórców (wcześniej o 13.15)

Za to „Dla tych, co nie lubią rocka”,  teraz w niedziele o 13:15

Godzina 17 zamieniona z 18 w całości, czyli:

Wiersze dla Ciebie – godzinę wcześniej, o 17:00
Magazyn Muzyczny Rytm (teraz już coraz częściej tematyczna aud. muzyczna) o 17:20
Dialogi historyczne o 18:00

Świat muzyki Jana webera o 18:15

Program II

Tu spora zmiana wczesnym popołudniem. I tak:

rozdzielone zostają pasma z muzyką rozrywkową. Zamiast o 14:00 i 15:10, będą teraz już o 13:20 i potem krótsze o 15:30. Co za tym idzie, niektóre z audycji będą krótsze, ale będą się ukazywać, nie co 2 tygodnie, a co tydzień. Zmieniły się dni nadawania części z nich, a jedna nowa audycja debiutuje, jedna zmienia nazwę.

Do tego pasmo muzyczne 13:20 trwa godzinę, a we wtorek i sobotę nawet do 14:50 i obejmuje w niektóre dni dwie audycje.

Folklor na mapie świata, 10 minut wcześniej, bo o 14:20.

Pamiętniki i wspomnienia zamienione z miniaturą literacką. Teraz o 14:50, a Miniatura o 12:30.

Album operowy przechodzi na godz. 15.

Szczegółowy porządek audycji przedstawia się teraz tak:

13.20:

pn – Komu piosenkę – M. Konopka,albo Muzyczny Seans filmowy – J. Skolarska (godzinna aud. do 14:20)
wt – Sztafeta orkiestr radiowych pół godz., a następnie
13:50-14:50 – Koncert na bis
śr Godzina w stylu Country aud. M. Gaszyńskiego. (godzinna aud. do 14:20)
cz 13:20-14:00 – reportaż z festiwali, aud. monograficzna muz. klasyczna, względnie ludowa
14.00 Muzyka młodych – M. Gaszyński
Pt – Jazz nie tylko dla fanów –
R. Jakubowski (godzinna aud. do 14:20)

 

pn-śr-pt 14:20-14:50 – Folklor na mapie świata

 

14:50-15:00 – pamiętniki i wspomnienia
15:00 – Album Operowy

15:30 – muzyka rozrywkowa

pn – Nowości muzyki Reggae – W. Kleszcz
wt – Polski rock — premiery, debiuty, wspomnienia. – Lech Nowicki
śr. Piosenki z Francji i Włoch – Julita jaske
Cz. Nowości krajowej fonografii
Pt – Muzyczne koneksje – aud. Marii Żabickiej i J. Cygana
na zmianę z Przegląd płytowy — aud. Romana Waschko
sob. Niezapomniane głosy, niezapomniane melodie – J. Skolarska? Anna Arrendt, inni z Dwójki (Gaszyński, konopka, Jakubowski)

Program III

Zmiana emisji muzyki poważnej z godz. 11 na 11:30, pociągnęła za sobą nieznaczne przesunięcia, ale dalej wszystko w obrębie tamtej jednej godziny:
11:00 – Są sprawy
11:10 – Folk w pigułce
11:20 – odc. prozy czytanej
11:30 – Muzyka klasyczna.

Program IV

Tu jak zwykle zmian najwięcej, a że wakacje, to wszystko komplikuje się tym bardziej. Teraz jednak opisuję ogólne ramy.

Dla muz. poważnej zarezerwowano pasma:
11:55-12:30 – wcześniej o 13:25
16:20-17:10 – wcześniej o 17:05
21:10-22:00 – wcześniej o 22:00.
„Placido Domingo…” Zdzisława Horodeckiego teraz dostaje swoją – osobną godzinę,w soboty o 21:10, w cyklu dwutygodniowym, na zmianę z Ars Organi Józefa Serafina.
audycja Zdzisława Horodeckiego wiersz i aria, z sob. 12.05, przechodzi na ndz. o 13:30 i wymienia się z aud. folkową Andrzeja Starca.

Repetitio est mater studiorum z 16:30 przechodzi na 17:05. Sam tytuł całego cyklu już się nie pojawia.

Zgodnie z sugestiami słuchaczy, na godz. późniejsze przesunięto Wieczór Muzyki i Myśli. Teraz od 22 do 23:20, we wtorki do 22:50 bo radio Komputer Nocą

To pociągnęło za sobą zmiany innych audycji:

Gra o przyszłość i inna publ. naukowa z godz. 22:50 przechodzi na godz. 20:10

Muzykoterapia z 23:05 teraz wcześniej, bo już o 20:25

NURT i inne aud. typu Idee i rzeczywistość, z 21:40, przechodzą na 20:50

Muzyka klasyczna, tak jak już wspomniałem, o godzinę wcześniej, czyli o 21:10.

Program iV w szczegółach

11:55

pn.: Romantyczne pieśni – aud. Ireny Myczki, jesienią 1988 Z muzycznego Archiwum PR. aud. Małgorzaty Baruckiej
wt. 11.55 „Rossini a Wagner” — albo inna aud. -Henryka Swolkienia
śr. 11.55 Antologia sonaty — aud Hanny Malinowskiej-Pisarenko
Cz. 11.55 Obudźmy głuchych: piosenki przeciw uzależnieniom — aud. Włodzimierza Kleszcza, od jesieni 1988 inne aud. z muzyką klasyczną
Pt. Violin, potem Piękno muzyki kameralnej – Jan Popis

16:20

pn. 16.20 Piękno muzyki kameralnej — aud. Jana Popisa. Potem Ci niezrównani Stanisława Kosza.
wt. 16.20 Symfonika klasyków wiedeńskich – aud. Barbary taraszkiewicz
śr. Współczesne partytury — aud Beaty Stylińskiej
Cz Concertare, znaczy koncertować— aud. Ireny Myczki
Pt. Muzyka oratoryjna – aud. Hanny malinowskiej-Pisarenko

21:10

pn – Akademia muzyki dawnej — aud. Hanny Malinowskiej-Pisarenko

wt – Album płytowy — aud. Stanisława Leszczyńskiego

sr – interpretacje chopinowskie – aud. Jana Popisa

cz – Panorama muzyki polskiej naszego stulecia: – aud. anny Skulskiej

pt – Refleksje i rezonanse muzyczne – aud. Ireny Myczki

 

Źródło: Antena 26 1988, informacje własne.

 

 

Niedziela, 26 czerwca 1983

6.57 Początek programu
• 7.00 Melodie przebudzanki
8.00 Na poboczu wielkiej polityki
felieton Jerzego Krystka
8.10 Komu piosenkę…
8.40 – Nasze typy. Zapowiedź najciekawszych audycji tygodnia

9.00 – reczital

10.00 „Ostrożnie z ogniem^ — aud. Joanny Zadrowskiej i Marka Wilhelmiego

10.30 Muzyczny poranek filmowy
11.00 To jest to
11.05 Odkurzone przeboje
11.30 „Od Olszynki Grochowskiej do
Gettysburga” — słuchowisko dokumentalne Wiesława Fijałkowskiego i Marka T. Nowakowskiego (III)
12.00 To jest to
12.05 Niech gra muzyka
13.05 To jest to
13.10 Stare i nowe nagrania „trójkowe*
13.30 Koncert, jakiego nie było — Neil
Diamond i zespół The Eagles
14.00 Reminiscencje muzyczne — aud.
Jana Webera
15.00 Życie na gorąco — przegląd wydarzeń tygodnia
15.30 Złote lata swingu
16.00 Prywatnie u Tomasza Hopko —
aud. Krystyny Kulej
16.15 Nowa płyta Ala Jarreau
17.00 Powiększenia — aud. Anny Arwaniti i Niny Lewickiej
18.00 Koncert, jakiego nie było: Janis
Joplin i Elvis Presley
18.30 „Zelda i Scott”: ez. I „Podlotek
z Południa” — aud. Bogumiły
Prządki
19.05 Baw się razem z nami
21.00 O psach, ptakach i łowach — aud.
Grażyny Gronczewskiej
21.20 Muzyczne portrety (Stanisław
Sojka) — aud. Krystyny Kępskiej
22.00 Studio Teatralne Programu III:
„Zamczysko w Otranto”. Adaptacja Bogumiły Prządki
23.10 Zapraszamy do Trójki — europejskie koncerty Dizzy Gillespiego
23.55-24.00 Północ poetów .

 

Sobota, 25 czerwca 1983. Program III

Ostatnia sobota wg starej ramówki I poł. 1983 r.

Wiem – obiecałem więcej analiz a propos 1983 r. Z braku czasu odłożone na później, ale będą.

Akurat w Trójce za dużo, szczególnie w sobotę się nie zmieniło.

 

 

 

Serwis Trójki: 7.00. 8.00 9.00, 12.00,
16.00, 17.00, 18.00

6.57 Początek programu
7.00 Zapraszamy do Trójki
7.30 Polityka dla wszystkich
8.50 Stanisław Lem: „Eden” — odc. pow.
• 9.05 Po prostu o nas
9.20 Dla ciebie, dla mnie, dla was
10.00 Codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym: Bolesław Prus —
„Emancypantki”
10.30 Pianiści ery swingu — Fats Waller
11.00 Nie czytaliście, to posłuchajcie — przegląd tygodników
11.15 Pod dachami Paryża
11.50 Kazimierz Przerwa-Tetmajer: „Na skalnym Podhalu” — fragm.
12.05 W tonacji Trójki — program prowadzi Wojciech Mann
13.00 Stanisław Lem: „Eden” — odc. pow.
13.10 Powtórka z rozrywki
14.00 Musica sacra: Negro Spirituals i Missa Criolla
15.00 Jeden świat
15.20 Wszystkie drogi prowadzą do Nashville — aud. Korneliusza Pacudy
16.00 Zapraszamy do Trójki
17.30 Polityka dla wszystkich
18.05 Informacje sportowe
19.00 Pamiętnik potoczny — aud. Andrzeja Wiktora Piotrowskiego
19.30 Czas relaksu
19.50 Kazimierz Przerwa-Tetmajer: „Na skalnym Podhalu” — fragm.
20.00 Lista przebojów programu III — prowadzi Marek Niedźwiecki
22.00 Teatrzyk „Zielone Oko”: „Diabeł z Jersey” — słuchowisko wg opow. Edwarda D. Kocha
22.35 Ballady i romanse
22.45 24 godziny w 10 minut i informacje sportowe
23.00-1.00 Zapraszamy do Trójki —prowadzi Piotr Kaczkowski

20-26 czerwca 1988. Wybrane audycje Polskiego Radia

Rozpoczyna się lato, a więc zmianie ulegają rozmaite audycje i generalnie w jakimś stopniu cała ramówka, a do tego za tydzień Czytelników bloga, a wcześniej słuchaczy PR czeka – czekała znaczna zmiana godzin nadawania audycji w Dwójce i Czwórce, ale o tym później.

To nie koniec. zmian. Od czwartku do niedzieli, jubileuszowy XXV Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, transmitowany oczywiście przez PR I.

Z powodów techniczno-czasowyh brak informacji o muz. klasycznej i kilka nieścisłości merytorycznych oraz redakcyjnych. Nie wszystko zostało umieszczone tam, gdzie zwykle.

Przez cały tydzień

W Jedynce

10.30 Humoreski Karela Polaćka

Od 21 czerwca cz – Lato z radiem, a w nim:

— Powieść Lata z radiem: „Ostatni cesarz Chin” (godz. 9.30, 10.30, 11.30)

20.40 Cami: „Humoreski”

17.50 Kto tak pięknie gra: Ragtimy gra Mieczysław Mazur

W Dwójce

Po godz. 9.20 cykl muzyczny Podaruj mi trochę słońca – piosenki na lato, aż do września.

Bez zmian 9 i 23 00 Władysław Terlecki: „Cierń i laur”.

o 9.50 ostatni odcinek powieści Requiem dla króla zbrodni, a o 18.20 nowa książka:  Arthur Hailey, John Castle „714 wzywa pomocy”, Przekład Jana Zakrzewskiego, czyta Krzysztof Gosztyła.

0.50 Miniatura literacka: „Staropolska poezja miłosna”

10.00 Godzina melomana: Partity J.S. Bacha gra Władysław Kłosiewicz (Klawesyn). Do tego inne koncerty muzyki dawnej.

W Trójce

W poniedziałek koniec książki Martina Eisele’ego Arka Noego i o 13.00 nowość: Jan Kraśko: „Skorpion”.

Dalej przez cały tydzień o 11.50 i 19.50 Salman Rushdie: „Dzieci północy”.

W ramach Powieści w wydaniu dźwiękowym, Do czwartku jeszcze „Grek Zorba”, a od piątku nowe słuchowisko:

Michał 'Bułhakow — „Biała gwardia”, Frzekł. Ireny Lewandowskiej ! Witolda Dąbrowskiego, adapt. Roberta Długoborskiego, reż. Henryka Rozena. Wyk. H. Borowski, G. Barszczewska, , ’ E. Ziętek, Z. Saretok, T. Borowski, G. Lutkiewicz, Z. Zapasiewicz i inni

14.00 Muzyczne dzieje wielkich miłości

fragmenty oper i baletów.

23.00 Opera tygodnia: Giuseppe Verdi „Lombardczycy na pierwszej krucjacie”.

W Czwórce

8.30 Tydzień z Małgorzatą Ostrowską — aud. Ryszarda Glogera

10.30 Muzyka ery komputerów — aud. Marka Skolarskiego

19.35 Lektury Czwórki: Bohdan, Baranowski i Krzysztof Baranowski „HHistoria Gruzji”

Dla dzieci i młodzieży

Radio dzieciom

 • pn 20 czerwca – Opowieści z zaczarowanego lasu wg Nathaniela Hawthorne’a.
 • Adapt. Elżbiety Hartwig, przekładKrystyny Tarnowskiej i Andrzeja Konarka
 • wt 21 czerwca – „O morzu, rybach i okrętach”. Słuchowisko Michała Wyszomirskiego
 • śr 22 czerwca – „O pięknej księżniczce i ptaku, oraz perskim szachu”. Słuchowisko Joanny Guze oparte na wątkach baśni perskich
 • cz 23 czerwca – „Pajączek Eenezi” — słuchowisko Marii Witwińskiej oparte na wątkach baśni afrykańskich
 • pt 24 czerwca – „Zielona Półnutka” — aud. Doroty Gelner i Barbary Kolago
 • so 25 czerwca – „Supełek'”. Aud. hanny Bielawskiej
 • nd 26 czerwca – „Wielka podróż” montaż poetycki Iwony Kern

Audycje dla szkół

## Poniedziałek, 20 czerwca

9.05 Świat wokół nas (jęz. polski kl II): „Mazurski Kłobuk” — słucho- wisko Ireny Kwiatowej Reż. Jerzego Rakowieckiego. Wyk.: Halina Michalska, Małgorzata Wło- darska, Janusz Bukowski, Maciej Ma- ciejewski, Józef Nowak, Maciej Ray- zacher i Inni (Teatr szkolny)

10.00 Poznać i zrozumieć (muz. kl. VII—VIII): ,,Bartok — Prokofiew — Strawiński’*. Aud. Andrzeja Zborowskiego (Spotkania z muzyką)

16.30 Repetitio est mater studiorum: (przysposobienie do życia w rodzinie) „Warto wiedzieć** — aud.

Wtorek, 21 czerwca

9.05 – Świat wokół nas. Muzyka kl. iV. „Róża”. Aud. barbary Ćwiklińskiej (IV klasa śpiewa).

9.35 – Teatr dla przedszkolaków: „Wakacje Adasia”. Słuchowisko Ireny Landau (W naszym domu)

10.00 – Poznać i zrozumieć. Język polski, kl. VI. „Umierający dedektyw”. Przygody Sherlocka Holmesa Słuchowisko Elżbiety Hartwig wg powieści Conandoile’a.

16.30 – repetitio est mater studiorum. Geografia kl. III lic. „Zaprasza nas Poznań”. Aud. Jadwigi Rolbieckiej

Środa, 22 czerwca

9.05 – Świat wokół nas. Kl. I-II. „Lato płynie do nas”. Aud. Barbary Kolago (Abecadło z pięciolinii)

10.00 – Poznać i zrozumieć. Kl. VI. Historycznym szlakiem – Tadeusz Kościuszko. Aud. Teresy Siedlarowej

16.30 – Repetitio est mater studiorum. Propedeutyka nauki o społeczeństwie.

We współpracy z RFN. Aud. Alicji Seligi

Czwartek, 23 czerwca

9.05 Świat wokół nas (jęz. polski kl. III—IV): „W krainie zabawek” — aud. Anny Makowieckiej (Twórcy — dzieciom) 9.35 Zabawy przy muzyce (dla przedszkoli): „Wesoła podróż** — aud. Barbary Ćwiklińskiej 10.00 Poznać i zrozumieć (geografia kl. VII): „Co to znaczy integracja?” (RWPG — EftG) — aud. Piotra Lignara 16.30 „Króliczek** — słuchowisko Andrzeja Otrębskiego. Reż. Jerzego Płońskiego

Piątek, 24 czerwca

9.05 Świat wokół nas (jęz, polski dla sześciolatków): „Do usłyszenia, siedmiolatki” —■ słuchowisko Barbary Zembrzuskiej (Język giętki, mądra głowa)

10.00 Poznać i zrozumieć (wiedza o społ. kl. VII): „Zdążyć na czas” — aud. Alicji Seligi

16.30 Repetitio est mater studiorum (muzyka kl lic.): „Poprzez granicę czasu i kręgi kulturowe” — aud. Bogusława Schellera (Bliżej muzyki— bliżej człowieka)

W sobotę i niedzielę

Niedziela, 26 czerwca –

10.30 Radiowy Teatr dla Dzieci: „Pod niebem akacji” — słuchowisko Doroty Gellner

15.00 Teatr Klasyki, dla Młodzieży: Bolesław Prus (1) „Grzechy dzieciństwa”. Adapt. Elżbiety Marcinkowskiej. Reż. Henryka Rozena

Audycje literacko-publicystyczne

Dwójka

W dwójce zasygnalizuję tylko rozkład niedzieli, 26 czerwca:

13.05 Księżycowy Konstanty — aud. liter acko-dok umentalna Elżbiety Łukomskiej 14.00 Śpiewnik rodzinny: Śpiewaj razem z nami 14.15 Audycja ze studenckich studiów radiowych — Wrocław 1986

Trójka

pn, 20 czerwca  – 22.45 Książka tygodnia: Roman Waschko — „Cylinder i adidasy1*. Aud. Wiktora Legowicza

wt, 21 czerwca – Poza granicę wyobraźni. aud. Wojciecha Dmochowskiego

śr 22 czerwca – Sztuka przekładu. Maria Bocheńska. Aud. Haliny Szopskiej

cz, 23 czerwca – 19.00 Druga twarz Bismarka — aud. Joanny Zadrowskiej

20.45 „Wiesław Myśliwski — proza żywa” (cz. I) — aud. Grażyny Gronczewskiej

pt, 24 czerwca – 22.45 Literatura nieśmiertelna: „Sen nocy letniej” Szekspira — aud. Teresy Cupryn z udz, dr. Wincentego Grajewskiego

Sobota, 25 czerwca

19.– pamiętnik Potoczny. Czerwiec 1988. Audycja Andrzeja Wiktora piotrowskiego

22:10 – nie tylko dla Orłów

23.00 Zapraszamy do Trójki– 40 lat płyty długogrającej

Niedziela, 26 czerwca

11.30 Urodzeni na początku wieku — aud. Anny Semkowicz *

12.50 Wizyty, i podróże — aud. Wiktora Legowicza (umieściłem, bo w tej aud. Wiktor Legowicz zwykle nie występował)

'14.00 Prywatnie u Agnieszki Fatygi — aud. Barbary Haintze (pisownia niepewna)

17.00 Proszę czekać, będzie rozmowa… z Jackiem Santorskim.

19.05 Halina Krzyżanowska: „śniegi Narayamy” (stereo) Patrz s. 4

21.00 „Erotyk słoneczny”: Wiersze Adama Ziemianina aud. Grażyny Gronczewskiej 22.00 Sto książek — sto rozmów: Podsumowanie — aud. Andrzeja W. Piotrowskiego i Stefana Treugutta

Muzyka rozrywkowa

W Jedynce

Zasygnalizuję tylko kilka pozycji:

pn 20 czerwca – 17.00 Muzyczne premiery Walerego Leontiewa — aud. w oprac. Danuty Lubeckiej

ndz 26 czerwca – 18.20 Magazyn muzyczny „Rytm” — wydanie festiwalowe

W Dwójce

pn 20 czerwca – 14.00 – Przegląd płytowy. Aud. Romana Waschki

wt 21 czerwca -14.00 – Muzyczny seans filmowy. Aud. Jadwigi Skolarskiej

15.00 – Koncert na bis – James Blood Ulmer w Teksasie (1986).

cz 23 czerwca – znowu Piosenki z Francji i Włoch.

(wychodzi na to , jak by były dwie audycje tydzień po tygodniu, a nie było Reggae W. Kleszcza)

pt 24 czerwca – Nowości krajowej fonografii: Bajm — ;,Nagie skały” (I)

Sobota, 25 czerwca

Friedrich Gula gra własne utwory inspirowane jazzem

10.00 wielka symfonika – Czajkowski VI Symfonia H-mol op. 74 patetyczna (ork. symf. Chicago, dyr. G. Solti)

11.10 słynne głosy -Elly Amelling pieśni kompozytorów francuskich, akompaniuje Rudolf Jansen

11.50 sławne koncerty fortepianowe – C. Saint-Saens II kooncert fortepianowy G-moll (B. Dawidowicz, ork. Concerts Gebow w Amsterdamie)

14.00 – przebój za przebojem, prowadzi Marek gaszyński

22:05 – studio sterreo zapraszaProwadzi Bogdan Fabiański

Niedziela, 26 czerwca

12.00 Płytoteka Dwójki 12.10 Europejska lista przebojów disco prowadzi Bogdan Fabiański

15.35 Piosenki na życzenie: Tel. 44c72-71 ^ — prowadzi Bogdan Fabiański 17.05^ Zakłócenia odbioru — aud. Leszka Michniewicza

18.00 Ryszard Strauss: „Ariadna na Naxos” — opera w 1 akcie z prologiem, libretto — Hugo von Hof-

21.20 Wieczór płytowy (CD)- – Rod Stewart – „Out Of Order” (1988), Prince – „Lovesexy” (1988), Art Garfunkel – „Lefty” (1988), Run DMC – „Raising Hell” (1986), Art Garfunkel (1 utwór) Tomasz Szachowski 23.20 Szanujmy wspomnienia’ —* aud. Marka Gaszyńskiego

)nieścisłość ramówki i strony z informacjami o aud. muzycznych PR)

W Trójce

10.30 Latynoskie wspominki — aud. Krystyny Sikory (stereo)

pn – 15.10 Rock po polsku — aud. Alicji Leszczyńskiej (stereo)

śr – Rock pod prąd. aud.wiesława Weissa

cz – 15.05 Po Festiwalu Piosenki Radzieckiejw Zielonej Górze — aud. Anny Wawrzyniak

pt 24 czerwca – 15.10 Paco de Lucia w Bratysławie — aud. Barbary Podmiotko

22.15

Tylko zasygnalizuje:

pn – Forum Młodych Muzyków: Kwartet Śląski (1) — aud. Henryka Cierpioła (stereo)

pt -22.15 Przypominamy zespół „Sly and the Family Stone” — aud. Wojciecha Zamorskiego

Niedziela – klasyk i rozrywka

12.00 Recital Igora Kipnisa (stereo)

16.05 Dzieła, interpretacje, nagrania — aud. Małgorzaty Pęcińskiej

21.20 Wariacje na temat Don Juana: Część II — Credo, Aud. Aliny • Podlaszczyk (stereo)

22.15 Lubię szum starej płyty: Tylko przeboje I— aud. Jana Zagozdy

Audycje popularnonaukowe w Czwórce

17.55 – Widnokrąg

pn, 20 czerwca – 17.55 Widnokrąg: „Navigare necesse est — aud. Henryka Lachowskiego

wt 21 czerwca – Człowiek i paragraf – aud. Małgorzaty Kandefer

śr, 22 czerwca – kraje i wydarzenia Aud. Mariana Kruczkowskiego

cz, 23 czerwca – Konfrontacje historyczne’* — aud. Elizy Bojarskiej

pt, 24 czerwca – Magazyn nowości medycznych — aud. Elżbiety Zusin

18.50 – Studio ekspertów

pn, 20 czerwca – Magazyn Krzysztofa Cypelta

wt 21 czerwca – Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Jeździmy bezpiecznie. Aud. Krzysztofa Górskiego z telefonicznym udziałem słuchaczy

śr 22 czerwca – historycy o pierwszych miesiącach wojny Niemiecko-radzieckiej 1941. Aud. Marii Bobrowskiej

cz, 23 czerwca – Rośliny w domu. Aud. Ewy Baranowskiej z telefonicznym udziałem słuchaczy

pt, 24 czerwca – – Magazyn Piotra Lignara

20.15 – Wieczór muzyki i myśli

pn 20 czerwca – „Meksyk jakiego nie znamy” — aud. Barbary Mikos

wt 21 czerwca – Ludzie i morze. Aud. Ludmiły Dziedzic z udziałem Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz i Andrzeja Perepeczko

śr 22 czerwca – Kamienne słowo. Anna Achmatowa. Aud. Hanny Szof i Witolda Malesy

cz 23 czerwca – „Idee i ludzie — Che Guevara” aud. Marzanny de Latour

pt 24 czerwca – „Jan Matejko —w. 150-lecie urodzin” — aud. Ireny” Thune-Sagan i Danuty Władyczańskiej

Sobota i niedziela w Czwórce

Sobota, 25 czerwca

Moje Hobby– Koń, mój przyjaciel. Audycja Krzysztofa górskiego

09:30 – zgadnij, sprawdź, odpowiedz. Audycja Barbary Mikos

10.30 – Tropy, ludzie, symbole – Collas Breugnon J. Rurawski

17:30 – podróże kształcą. Audycja Mariana Kruczkowskiego

Niedziela, 26 czerwca

8.20 Anegdoty i fakty: „Prywatne życie Jana Henryka Dąbrowskiego” — aud. Elizy Bojarskiej z udz Marka Ruszczyca

16.00 Quiz popularnonaukowy WIST — aud Marii Bobrowskiej

19.00 Alfa i Omega — magazyn popularnonaukowy *

21.50 Magazyn publicystyki kulturalnej — aud. Wojciecha Zimińskiego ’

23.35 Rozmowy intymne — aud Hanny Dąbrowskiej

Gra o przyszłość – Piotr Lignar i w śr, Andrzej Zalewski (ochrona środowiska).

Dom i świat – w czw. Wyjątkowo Krystyna Mar.

Źródło: antena nr 25 ’88