Czwartek, 3 listopada 1988. Program IV

Wiadomości: 5.05. 6.00. 7 00 11 00. 19 30 23 30 ,
5.00—6 00 Muzyczny poranek Czwórki
6.00 Informacje sportowe
6.05 W trosce o przyszłość — aud. Ireny Eichler
6 30 Język rosyjski
6.45 Szlakiem przyjaźni z piosenką. — aud. Danuty Lubeckiej
7.15 „Między nami” (wydanie poranne) — magazyn Majki Kluczyńskiej
Felieton programowy Redakcji Szkolnej
7.35 Kalendarz radiowy ,
7.40 Operetka, musical, film — aud.
Jerzego Chomickiego
8.10 Żyją wśród nas — magazyn Danuty Malkiewicz dla inwalidów,
‚ niepełnosprawnych i rodziców dzieci specjalnej troski
8.30 Tydzień z Leszkiem Wójtowiczem — aud. Antoniego Krupy
8.50 Aktualności
9.05 Język polski dla kl. III: „Chwile z motylem” — montaż poezji Józefa Ratajczaka. Aud. Anny Makowieckiej (Teatr szkolny)
9.35 Zabawy przy muzyce (dla przed-# szkoli): „Leci, leci piosneczka” — aud słowno-muzyczna Krystyny Kwiatkowskiej
10.00 Biologia dla kl. VIII: ..Zanim przyszliśmy na świat” — aud. Tomasza Falkiewicza
10 30 Muzyka ery komputerów — aud. Marka Skolarskiego
11.05 Dom i świat — aud. Marzanny de Latour
11.55 II Międzynarodowy Konkurs Gitarowy w Tychach — reportaż Bogumiła ‚Pasternaka
12.30 Czas i ludzie — aud. Feliksa Kidawy
13.00— 16 20 Popołudnie młodych .słuchaczy
13.00 Język polski dla kl. III: „Chwile z motylem” — montaż poezji Józefa Ratajczaka. Aud. Anny Makowieckiej (Teatr szkolny)
13.25 Zabawy przy muzyce (dla przed-# szkoli): „Leci, leci piosneczka” — aud słowno-muzyczna Krystyny Kwiatkowskiej
13 50 Zaczarowane dźwięki •
14.00— 14 50 .Między nami” (wydanie popołudniowe) — magazyn Majki Kluczyńskiej
14.00 Nasza • książka:- Bo Carpelan —
Julius z Księżycowej Dolinyy”
14.40 Lektury nastolatków: Finn Havrevold — „Wysoka fala”
14.50—16.20 Program Rozgłośni Harcerskiej
16.20 Concertare, znaczy koncertować
— aud Ireny Myczki
17.10 Język polski dla kl lic.: Małgorzata, mistrz I inni” — -aud. Elżbiety Marcinkowskiej * _*z udz. doc. dr. Floriana Nieuważnego
17.40 W ludowych rvtmach
17.50 Widnokrąg: „Morskie rodowody”
— aud Marka Koszura
18.20 Piosenki znad Łaby-
18.30 Język niemiecki
18.50 Studio eksperiów.’ Dziś pytanie — dziś odpowiedź* ..Rodzinny tor przeszkód” — aud. Hanny Dąbrowskiej z telefonicznym udziałem słuchaczy. Tel 44-72 •‘71 czynny od godz 18 00 do 19.30
19.35 Lektury Czwórki: Maria z Mohrów Kietlińska — „Wspomnienia”
19.45 Kulisy scen i scenek — aud. Andrzeja Stankiewicza
20.10 Reportaż Jana Smyka
20.25 Muzyka w kolorze smutku i radości — aud. Danuty Kryńskiej i And ze ja Szyszki
20.50 NURT* Edukacja ekonomiczna „Aby złotówka była dobrym pieniądzem” — aud. Henryka Bratkowskiego
21.10 Życie muzyczne w niepodległej Polsce: Zygmunt Mycielski — aud. Elżbiety Markowskiej
22.00 Wieczór muzyki i myśli: „Dziennikarze — między relacją a komentarzem” — aud. Piotra Lignara
23.20 W jesiennym nastroju
23.35 Rozważania *— aud. Krystyny Mar
23.50—24.00 Na dobranoc śpiewa Whit-ney Houston

Źródło: antena nr 44. *88, 9

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.