19-23 grudnia 1988. Wybrane audycje Polskiego Radia

Ostatni przedświąteczny tydzień 1988 r. Tylko od poniedziałku do piątku, bo sobota – Wigilia oraz niedziela i poniedziałek, to już Święta Bożego Narodzenia, a tym samym osobne wpisy na stronie.

Przez cały tydzień

W Jedynce

17.50 Kto tak pięknie gra: Gary Burton i Chick Corea •

20.45 Baśnie niderlandzkie • Przekład Andrzeja Dąbrowskiego
23.50- Północ poetów: Joanna Pollakówna

W Dwójce

9 i 23.00 – Wielcy współcześni: Witold Gombrowicz — „Kosmos”
9.50 i 18.20: Barbara W. Tuchman: „Telegram Zimmermanna”
12.30 Miniatura literacka: Wiersze Kazimiery Ilłakowiczówny.
(Miniatura literacka pojawiała się nieregularnie, teraz wraca po kilkutygodniowej przerwie, chyba że Antena jej nie odnotowywała.)
14.50 Pamiętniki i wspomnienia: Zofia Nałkowska — „Dzienniki”
0.50 Miniatura literacka: „W grudniowy wieczór”

 

10.00 – Godzina Melomana. Muzyka Jana Sebastiana Bacha
9.20 – Muzyka, którą lubi Grażyna Barszczewska
18.30 – Klub stereo. Z dyskografii Pata Metheny — oprac. Tomasza Szachowskiego

W Trójce

8.30 i 13.00 – homas Mielke — .Grand Orientale nr 3301”
11.20 i 19.50 – Nadżib Mahfuz —’ „Opowieści starego Kairu”
23.50 – John Sladek — ..Roderyk, czyli edukacja młodej maszyny”, do środy, a od czwartku, 22 grudnia
Graham Greene — ..Monsignore Kichote”
10.00 i 19.00 Codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym: Stefan Żeromski — „Przedwiośnie”

 

14.00 – Muzyczny adwent Starego Testamentu ‚— aud Piotra Orawskiego (stereo)
23.00 – Opera tygodnia: Giacomo Puccini — „Cyganeria” – Aud. Piotra Nędzyńskiego

W Czwórce

8.30 Tydzień z Aleksandrem Nowackim — aud Marii Żabickiej
10.30 – Wędrówki instrumentów — aud. Doroty Lato i Wojciecha Ossowskiego
19.35 Lektury Czwórki: Krystyna Jabłońska — „Ostygłe emocje’*

Audycje dla dzieci i młodzieży

Radio dzieciom

pn – „Magiczne przedmioty** — słuchowisko wg baśni W. Thackeray
Adapt. Elżbiety Hartwig
wt – Pastusze szaty** — słuchowisko Julii Hartwig
śr – „Zaręczyny ze smokiem” — baśń słowacka Adapt. i przekład Elżbiety Hartwig
cz – „Historyjki z walizki panny Klary” — słuchowisko Wandy Majerówny
pt – Zielona Półnutka” — aud. muzyczna Doroty Gellner i Barbary Kolago

Audycje dla szkół

Poniedziałek, 19 grudnia

9.05 Język polski dla kl. II: „Kto się czubi…’* słuchowisko Barbary Zembrzuskiej („Od A do Z”)
10.00 Historia dla kL VIII: „II Rzecz-pospolita — państwo wielonarodowościowe” — aud Doroty Lis
17.10 Język polski dla kL lic.: „I człowiek zaczął pisać** — aud. Jolanty Drużyńskiej („Nasz Język”)

Wtorek, 20 grudnia

9.05 Muzyka dla kl. IV: „Kupimy choinkę” — aud„ Barbary Ćwiklińskiej („IV klasa śpiewa”)
9.35 Dla przedszkoli: „W lesie” — słuchowisko Barbary Lewandowskiej („Mali przyrodnicy”)
10.00 Wychowanie obywatelskie dla kl. VII: „Zaradni przyjaciele szkoły”
— aud. Zbigniewa Korzeniowskiego
17.10 Język polski dla kL I lic.: „My z niego wszyscy” — aud. Anny Balickiej, reż. Romany Bobrowskiej

Środa, 21 grudnia

 

9.05 Muzyka dla kL I—II: „Zielony gość” — aud. Barbary Kolago („Abecadło z pięciolinii”)
10.00 Biologia dla kl. VI: „Żywe muzeum historii przyrody” — aud, Ewy Baranowskiej („W zgodzie z naturą’*)
17.10 Język polski dla kl. II lic.: „Świat Brunona Schulza” — aud. Elżbiety Koniecznej

Czwartek, 22 grudnia

9.05 Język polski dla kl. III: „Gdzie Jest piąty dzwonek” — słuchowisko Wiery Badalskiej („Kogo?
Czego i dlaczego?”)
9.35 Zabawy przy muzyce (dla przedszkoli): „Dookoła choinki”.— aud. Barbary Ćwiklińskiej
10.00 Język polski dla kl. VIII: „Ksiądz Robak’* — słuchowisko poetyckie wg. fragm. „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza („Spotkanie z poezją”)
17.10 Język polski dla kl. IV lic.: „W leśniczówce Pranie” — aud. Elżbiety Marcinkowskiej z udz. Kiry Gałczyńskiej

 

Piątek, 23 grudnia

9.05 Pan Adam opowiada — aud. poetycka w oprac. Elżbiety Hartwig
10.00 „Melodia” — aud. Bogumiła Pasternaka („Nasze muzykowanie”)
17.10 Historia dla kl’. I lic.: „Od pustelni do wspólnoty” — aud. Doroty Lis

 

Literatura, publicystyka

W Trójce

Pn – 22.45 Książka tygodnia:Edmund i Juliusz de Goncourt — „Dziennik — pamiętniki z życia literackiego”. Aud. Wiktora Legowicza
wt 19.00 -Lekarz domowy — aud. Niny Lewickiej
20.45, 21.45, 22.45 – Sztuka magii i przemijania — aud. Lidii Nowickiej
śr 22.45 – sztuka przekładu: Jan Pilar — aud. Barbary Miczko
cz 19.00 – „Telewizja nocą” — aud. Iwony Brzostek
20.45, 21.45, 22.45 – Historia jednego dworku — aud. Grażyny Gronczewskiej z – udz. Ewy Odechowskiej-Zielińskiej i Andrzeja Zielińskiego
pt 22.45 – Dzieje kolędy — aud. Iwony Wiśniewskiej

Muzyka rozrywkowa

W Dwójce

Pn 13.20 – Muzyczny seans filmowy. Aud .Jadwigi Skolarskiej
Wt 13.20 Sztafeta Orkiestr Radiowych. Orkiestra PRiTV w Katowicach — nagrania wybiera Jerzy Milian
13.50 Koncert na bis. Amerykańskie tourne Pata Metheny -*■ oprac.
‚ Romualda Jakubowskiego
cz – 15.30 – Nowości krajowej fonografii. Zespół Set Off (Cz. I)
pt 15.30 – Przegląd płytowy Romana washki

W Trójce

10.30

pn – Instrumenty śpiewają — aud Małgorzaty Jędras (stereo)
pt – Stare i nowe nagrania rockowe — aud. Ryszarda Glogera (stereo)

15.05

Pn – Rock po polsku. Aud. Alicji Leszczyńskiej
śr – rock z prądem. Aud. Wiesława Weisa
cz – Miedzy Taganką, a arbatem. Radziecka scena muzyczna. Aud. Anny Wawrzyniak
pt – Zamkowe spotkania z poezją śpiewaną — aud. Janusza Deb-lessema (stereo)

22.15

Wt – Puls jazzu. Aud .Pawła Brodowskiego
pt – W cieniu wielkich gwiazd. Aud. Piotra Majewskiego

23.15

pn – Ostatni seans filmowy: Powaqqatsi — aud Pawła Sztompke
wt – elektroniczna fantazja. Aud. Jerzego Kordowicza
Śr – Klasycy rocka. Aud. Janusza Kosińskiego
cz – Gitarą i piórem. Aud. Janusza Deblessema

Muzyka poważna. Wybrane pozycje

Dwójka

pn 19.30 Wieczór w filharmonii: Tylko z płyt kompaktowych (CD)
J. Brahms: I Koncert fortepianowy d-moll op. 15 (C. Curzon. Londyńska Ork. Symfoniczna, dyr. G. Szell).
S Rachmaninow: III Symfonia a-moll op. 44 (Berliner Philharmoniker, dyr. L Maazel)

cz 13.20 – Łódzkie Dni Muzyki Gitarowej — reportaż Anny Kolasy z Rozgłośni PR w Łodzi ‘

Trójka

pn – 22.15 – Forum Młodych Muzyków: Zbigniew Bagiński (2) — aud Małgorzaty Zalewskiej (stereo)
wt 21.00 – Harmonia mundi: Muzyka na początek i na koniec świata — aud. Krzysztofa Lipki (stereo)

Audycje popularnonaukowe

17.50 Widnokrąg

pn – Aud. Bożeny Sarnowskiej
18.10 Radiowy Poradnik Językowy — aud. Wiesławy Zychowicz
wt – Kierowanie aktywizujące — aud. Piotra Lignara
śr – Pejzaż z fabryką — aud. Marii Bobrowskiej
cz – Kalejdoskop techniki — aud. Krzysztofa Michalskiego
pt – Technika w medycynie — aud. Renaty Banasiak

18.50 Studio ekspertów

pn – Studio ekspertów — aud Krzysztofa Cypelta
SOS dla biosfery. Czy znasz swoje prawo?
wt – Studio ekspertów. Dziś pytanie – dziś odpowiedź. Aids — aud. Elżbiety Zusin z telef. udz. słuchaczy
śr aud. Krzysztofa Michalskiego
O zdrowie człowieka. Homo technicus. Pod mikroskopem
cz – Studio ekspertów. Dziś pytanie – dziś odpowiedź. Zwierzęta w domu — aud. Ewy Baranowskiej z telef. udz. słuchaczy
pt – aud. Małgorzaty TułoWieckiej

Wieczór muzyki i myśli

Zapisane w pamięci” — aud. Wandy Sudnik,.
pn – Zapisane w pamięci” — aud. Wandy Sudnik,.
wt – „Żywność przede wszystkim” — aud. Ireny Eichler i Andrzeja Zalewskiego
śr Piekło Conrada — aud. Elżbiety Staniszewskiej
cz- „W Polsce Jagiellonów — aud. Elizy Bojarskiej
pt – aud. Małgorzaty Kownackiej i Małgorzaty Tułowieckiej

20.10 Gra o przyszłość

pn – aud. Piotra Lignara
śr – aud. Renaty Banasiak
pt – aud. Piotra Lignara

23.35 Rozważania

pn – 23.35 Rozważania — aud Marzanny de Latour
cz -aud. Małgorzaty Kownackiej

20.50 NURT, Idee i rzeczywistość, Przegląd publikacji

wt – Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie — aud. Danuty Malkiewicz
cz – Doradztwo pedagogiczne — Komitet Rodzicielski. Aud. Barbary Mikos
Śr – Idee i rzeczywistość. – brak informacji
Pt 20.50 – Przegląd publikacji popularnonaukowych — aud. Doroty Truszczak ‚

Notatnik i kalejdoskop kulturalny,

pt 9.35 Notatnik kulturalny – aud. Anny Kamińskiej

6.05

pn – Technika na co dzień — aud.’Andrzeja Mielczarka
wt – Szkoła współczesna. aud. Jerzego Swalskiego dla nauczycieli
cz – Poranny informator kulturalny Aldony Kołodziejskiej

Inne

wt – Zmieniający się świat. O zmieniającym się obyczaju świętowania — aud. Ireny Eichler
cz 12.30 – Radio Sofia

Źródło:
antena nr 51 ’88

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.