Wtorek, 12 stycznia 1988. Program III

Serwis Trójki: 7.00, 8.06, 9.00,
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

 

5.57 Początek programu
6.00—9.05 Zapraszamy do Trójki (stereo)
6.00 24 godziny w 10 minut
7.30 Polityka dla wszystkich
8 10 Czy mówisz po polsku?
8.30 Marcin Wolski: „Agent  dołu” (stereo)
9.05 Każdy gra inaczej — aud. Tomasza Szachowskiego (stereo)
9.40 Muzyczny interklub (stereo)
10.00 Codziennie powieść w wydaniu
dźwiękowym: Jon Cleary — „Za horyzontem” (stereo)
10,30 polskie archiwum jazzowe — aud. Jana Borkowskiego (stereo)
11.00 Miniatura poetycka (stereo).. W stylu koncertującym
11.30 Są sprawy
11.40 Folk w pigułce (stereo)
11.50 Anatol Rybakow: „Dzieci Arbatu” (stereo).
12.05 W tonacji Trójki — program prowadzi Paweł. Sztompke (stereo),.
13.00 Marcin Wolski:*„Agent  dołu” „, • >.(stereo)•’. / • . ,
13.10 Powtórka z rozrywki
14.00 Złota Kolekcja „Koncertów Artura Rubinsteina’ (stereo)
15.05 Reggae: Pieśni wędrowców — aud.”Sławomira Gołaszewskiego (Stereo)’
15.40 Warsztaty literackie prowadzi Stefan Treugutt
15.55 Posłuchać warto.
16.00—19.00 Zapraszamy do Trójki (stereo)
17.30 Polityka dla wszystkich
18.05 Informacje sportowe
18.15 Akcenty Trójki
19.00 Zapisane w pamięci — aud. Anny Arwaniti – 1
‚ 19 30 Złote lata/ bluesa — aud. Marii Jurkowskiej (stereo)
19.50 Anatol Rybakow:. „Dzieci Arbatu” (stereo)
20.00 Cały ten rock’— aud. Marka Wiernika (stereo)
20.45 Piękno oprawy’ — książka, Aud. Elżbiety Skrzyneckiej 1 }
21.00 Harmomia mundi — aud. Krzysztofa Lipki (steręo)
21.45 Piękno oprawy — produkt przemysłowy. Aud.‘ Lidii Nowickiej
22.05 24 godziny w 10 minut i informacje sportowe
22.15 . Duke Ellington i jego muzyka — aud. Henryka Cholińskiego
22.45 Piękno oprawy — oceny. Aud. Wojciecha Dmochowskiego
23.00 Opera .tygodnia. Giuseppe Verdi: „Nabucco” — aud. Piotra Nędzyńskiego’ (stereo)
23.15 Leopold Tyrmand: „U brzegów jazzu” (stereo)
23.50—2400 Ingmar Bergman: „Laterna J magica” (stereo)

Źródło: Antena nr 2 /1988.

Poniedziałek, 11 stycznia 1988. Program III

Serwis Trójki: 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

5.57 Początek programu
6.00—9.05 Zapraszamy do Trójki (stereo)
7.30 Polityka dla wszystkich
8.10 Przypomnienia — Marek Hryniewicz
8.30 Marcin Wolski: „Agent z dołu” (stereo)
9.05 „Winien i Ma” — magazyn spółki autorskiej Jerzego Iwaszkiewicza, Janusza Kosińskiego, Jacka Olszewskiego i Marka Wilhelmiego
10.30 Instrumenty śpiewają — aud. Małgorzaty Jędras (stereo)
11.00— -11.30 „Miniatura poetycka (stereo)
W kręgu muzyki kameralnej
11.30 Są sprawy
11.40 Folk w pigułce (stereo)
11.50 Anatol Rybakow: „Dzieci Arba-tu”, czyta Janusz Zakrzeński (stereo)
12.05 W tonacji Trójki — program prowadzi Marek Wiernik (stereo)
13.00 Marcin Wolski: „Agent z dołu” (stereo)
13.10 Powtórka z rozrywki
14.00 Złota Kolekcja Koncertów Artura Rubinsteina (stereo)
Patrz s. 4
15.05 Rock po polsku — aud. Grzegorza Brzozowicza (stereo)
15.40 Sportowa Trójka — aud. Henryka Sytnera
16.00-19.00 Zapraszamy do Trójki (stereo)
17.30’ Polityka dla wszystkich
18.05 Informacje sportowe 18.15 Akcenty Trójki
19.00 Codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym: Jon Cleary — „Za
Horyzontem” (stereo)
19.30 Złote lata swinga —- aud. Edwarda Stainhagena (stereo)
19.50 Anatol Rybakow: „Dzieci Arbatu (stereo)
20.00 Bielszy odcień bluesa — aud. Jana Chojnackiego (stereo) •
20.45 Klub Trójki (cz.”I). Tel. 28-03-28 czynny od godz. 21.00 do 21.45
21.00 Trzy kwadranse jazzu aud. Jana Ptaszyna Wróblewskiego (stereo)
21.45 Klub Trójki (cz. II)
22.05 24 godziny w 10 minut I informacje sportowe
22.15 Forum młodych muzyków: Andrzej Krzanowski (1) — aud. Henryka Cierpioła (stereo)
22.45 Książka tygodnia: Nicifor Ninko-vić— „Żywota mojego opisanie”. Aud. Wojciecha Dmochowskiego
23.00 Opera tygodnia. Giuseppe Verdi: „Nabucco” — aud. Piotra Nędzyńskiego (stereo)
Nabucco —- P. Cappuccillii Ismaele — P. Domingo, Zaccarla —. E. Nesterenko, Abigalle — G. Dimitrova, Fenena , —- L. Valentini-Terrani, Anna — L. Popp, Chor und Orchester der
Deutschen Oper Berlin, dyr. G. Sinopoli
23.15 Leopold Tyrmand: „U brzegów Jazzu” ✓
Adapt. i opr. muz. Jana Borkowskiego, czyta Andrzej ‚Łapicki (stereo)
23.50—24.00 Ingmar Bergman: „Laterna magica” (stereo)

Niedziela, 10 stycznia 1988 – Trójka

Raczej typowa ramówka Trójki z pierwszej poł. 1988. wcześniej, w 1987 r. na pewno, było mniej więcej tak samo.

Niedziela, 10 stycznia 1988

 

 • Serwis Trójki: 13.05, 19.00
 • 6.57 Początek programu
 • 7.05 Melodie przebudzanki (stereo)
 • 8.00 Światowid
 • 8.15 Komu piosenkę (stereo)
 • 8.45 Kąty widzenia — aud. Marka Wilhelmiego
 • 9.00 Dixie o poranku — aud. Marii Jurkowskiej (stereo)
 • 9.25 Powroty do przeszłości — Joanna Zadrowska
 • 9.30 Odkurzone przeboje — aud. Janusza Kosińskiego (stereo)
 • 10.00 Tylko 50 minut — wrocławski magazyn rozrywkowy „Studio 202” (stereo)
 • 10.50 Wydarzenia — magazyn Kamy Cendrowskiej i Mariusza Kolonko (stereo) •
 • 11.00 Pod dachami Paryża — aud. Barbary Podmiotko (stereo)
 • 11.30 Architekci Warszawy — aud. dokumentalna Lidii Nowickiej
 • 12.00 Recital Danieli! Laval
 • 12.50 Wizyty i podróże — aud. Hanny Liszewskiej
 • 13.10 Niech gra muzyka — aud. Krystyny Sikory (stereo)
 • 14.00 Prywatnie u Stefanii Grodzieńskiej — aud. Haliny Szopskiej
 • 14.15 Niedzielne muzykowanie — aud. Jana Borkowskiego (stereo)
 • 15.00 Życie na gorąco — przegląd wydarzeń tygodnia
 • 15.30 Pop boutique — aud. Romana Waschko (stereo)

15.50 Magazyn literacki

 • 16.05 Dzieła, interpretacje, nagrania — aud. Małgorzaty Pęcińskiej (stereo)W. A. Mozart: Serenada Es-dur KV 375, L, van Beethoven: Sekstet Es-dur op. 71 (Zespół Instrumentów Dętych w Detmold — MDG 1987 r., płyta kompaktowa)
 • 17.00 Proszę czekać, będzie rozmowa z Tomaszem Szachowskim (stereo)
 • 19.05 Leszek Wołosiuk: „Królowa pszczół i matka trzmieli” (Stereo)
 • 20.00 Baw się razem z nami (stereo)
 • 21.00 Ziemia pachniała mrokiem — aud. Teresy Cupryn (stereo)
 • 21.20 . Symfonii Faustowskich Epifanie (I) — aud. Piotra Orawskiego
 • 22.00 Sto książek, sto rozmów: Maria Dąbrowska — „Noce i . dnie”. Aud. Andrzeja W. Piotrowskiego i Stefana Treugutta •
 • 22.15 Lubię szum starej płyty: Taki był nasz jazz — aud. Jana Zagozdy
 • 22.50 Rozmyślania przed północą: Piotr Kuncewicz
 • 23.00 – Jam session

 

Źródło: Antena nr 1/88.

Piątek, 8 stycznia 1988. Trójka – Typowa ramówka

Typowa piątkowa ramówka Trójki z pierwszej połowy 1988 r. Jedyny wyjątek to nocny cykl wspomnień Tyrmanda, czytanych akurat w pierwszym tygodniu stycznia.

Ramówka – piątek, 8 stycznia 1988

Serwis Trójki: 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

 • 5.57 Początek programu
  • 6.00—9.05 Zapraszamy do Trójki (stereo)
 • 6.00 24 godziny w 10 minut
 • 7.30 Polityka dla wszystkich
 • 8.10 Dziedzictwo I współczesność — Aleksander Gieysztor
 • 8.30 Marcin Wolski: „Agent z dołu” (stereo)
 • 9.05 „Winien i Ma” — magazyn spółki autorskiej Jerzego Iwaszkiewicza, Janusza Kosińskiego, Jacka Olszewskiego i Marka Wilhelmiego
 • 10.30 Stare i nowe nagrania rockowe — aud. Ryszarda Glogera
 • 11.00 Miniatura poetycka (stereo) — Mała antologia nagrań chopinowskich
 • 11.30 Są sprawy
 • 11.40 Folk w pigułce (stereo)
 • 11.50 Anatol Rybakow: „Dzieci Arbatu” (stereo)
 • 12.05 W tonacji Trójki — program prowadzi Marek Niedźwiecki (stereo)
 • 13.00 Marcin Wolski: „Agent dołu” (stereo)
 • 13.10 Powtórka z rozrywki
 • 14.00 Zaczarowany świat barokowej opery (stereo)
 • 15.05 Z muzycznych opowieści Wakemana — „Podróż do środka Ziemi”, aud. Wojciecha Leśniaka (stereo)
 • 15.40 Ofiary plotki — aud. Iwony Brzostek
  • 16.00—19.00 Zapraszamy do Trójki (stereo)
 • 17.30 Polityka dla wszystkich
 • 18.05 Informacje sportowe
 • 18 15 Akcenty Trójki
 • 19.00 Codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym: Jon Cleary — „Za horyzontem”, odc. 1 (stereo) Przekład: Zofia Kierszys, adaptacja: Anna Lisowska-Niepokólczycka, reżyseria: Janusz Kukuła, opracowanie muzyczne: Małgorzata Mazurkiewicz, realizacja akustyczna: Wojciech Truszczyński, wyk. Stephen Mc Galbe — Krzysztof Gosztyła, Jack Tristram — Bogusz Bilewski, Kate Branningen — Joanna Żółkowska, Dr Eovici — Jerzy Przybylski, Charles Pinjarra — Bronisław Pawlik, Siostra Pilcher — Marta Lipińska, Rona — Gabriela Kownacka, Charles Goodyear — Henryk Boukołowski i inni.
 • 19.30 Złote lata modern jazzu — aud. Pawła Sztompke (stereo)
 • 19.50 Anatol Rybakow: „Dzieci Arbatu” (stereo)
 • 20.00 Wspomnienia z kompaktu: Elvis Presley — aud. Janusza Kosińskiego (stereo)
 • 20.45 Klub Trójki (I). Tel. 28-03-28 czynny od godz. 21.00 do 21.45
 • 21.00 Trzy kwadranse jazzu: Dyskografie — Stan Getz Quartet feat. Chick Corea „Sweet Rain”. Aud. Tomasza Szachowskiego (stereo)
 • 21.45 Klub Trójki (II)
 • 22.05 24 godziny w 10 minut i informacje sportowe
 • 22.15 Przypominamy zespół Toto, aud. Wojciecha Zamorskiego
 • 22.45 Nowy numer „Miesięcznika Literackiego” — aud. Grażyny Gronczewskiej
 • 23.00 Opera tygodnia. Alfredo Catafoni: „La Wally” — aud. Piotra Nędzyńskiego (stereo)
 • 23.15 Leopold Tyrmand „U brzegów jazzu” (stereo)
 • 24.00—1.00 Zapraszamy do Trójki — program prowadzi Jerzy Janiszewski

Sylwester 1987. Program Polskiego Radia na czwartek 31 grudnia

Czas na ramówki z Sylwestra 1987 r.

Program I

Niby do popołudnia oczywista ramówka Programu I zawierała już jednak jakieś typowo sylwestrowe akcenty:

 • 5.05 – Poranne rozmaitości rolnicze. Rolniczy rok, jaki był? Aud. Barbary Ciborowskiej
 • 9.00 – 11.00 – Cztery pory roku. Prowadzi Wojciech Marczyk. Kapłanki, amazonki, czarownice. O kobietach w przeszłości – różnie
 • 13.30 – Kiedyś chętnie tańczone, a dziś… – aud. Eugeniusza Ratajczyka

Inne audycje bez zmian, albo informacji, które mogłyby wskazywać na ich ewidentnie sylwestrowy charakter. Potem, tzn. po południu, już inne różnorodne audycje i to w dużej liczbie. Dziwić może późno, bo dopiero po godzinie 22 rozpoczęty Sylwester i wcześniejszy wydłużony Koncert życzeń. A oto szczegóły:

 • 16.05 – Muzyka i Aktualności. Raz do roku jest Sylwester
 • 17.00 – Uwertury karnawałowe
 • 17.30 – Premiery pana Sarta – aud. Marii Szabłowskiej
 • 18.00 – Interstudio ’87: Sylwestrowy koncert prowadzi Danuta Lubecka
 • 19.00 – Dziennik wieczorny
 • 19.20 – W tanecznych rytmach
 • 19.30 – Radio Dzieciom: „Zapraszamy do zabawy” – aud. muzyczna Barbary Kolago
 • 19.50 – Muzyka polska
 • 20.00 – Wystąpienie Noworoczne przewodniczącego Rady Państwa
 • 20.25 – Muzyka polska
 • 20.35 – Koncert życzeń (część I)
 • 21.05 – Koncert życzeń (część II)
 • 21.30 – Zaczęło się od Lannera – aud. Jana Webera
 • 22.00 – Sylwester i Nowy Rok w Jedynce (Część I)
 • 00.00 – Życzenia noworoczne
 • 00.04–06.00 Sylwester i Nowy Rok (część II).
 • 3.45 – Żołnierski kwadrans

Program II

Gershwin (Błękitna rapsodia) i Ravel (Rapsodia hiszpańska) zabrzmieli w Godzinie melomana po godz. 10. To taki pierwszy nieco bardziej rozrywkowy, a zarazem klasyczny akcent. Wcześniej i później, aż do popołudnia, wszystko po staremu, choć jak tak piszę i myślę, to nie do końca. Przypomnijmy sobie program z Wigilii, raptem sprzed tygodnia. Wtedy o 14.00 Piosenki z Francji i Włoch (czyli po staremu), a o 15.10 Wigilijna muzyka klasyczna.

W Sylwestra 1987 natomiast, było na odwrót. O 14.00 Przeboje ’87, a o 15.10 normalnie, czyli czwartkowy Jazz nie tylko dla fanów. Jakby nie mogli już zrobić dwugodzinnych Przebojów, jak to było w latach późniejszych. Tyle moich spostrzeżeń. Czas na szczegóły:

 • 14.00 – Przeboje ’87 – oprac. Bogdana Fabiańskiego
 • 15.10 – Jazz nie tylko dla fanów
 • 16.00 – Dzieła, style, epoki
 • 17.05–18.30 – Program lokalny
 • 18.30 – Placido Domingo w Los Angeles (CD)
 • 19.50 – Muzyka polska
 • 20.00 – Wystąpienie Noworoczne przewodniczącego Rady Państwa
 • 20.25 – Muzyka polska
 • 20.35 – Sylwester z Mrożkiem. Magazyn literacko – muzyczny
 • 21.30–5.00 – Sylwester w stereo

Niestety z racji na mało czytelny egzemplarz, ramówka nie odczytana do końca prawidłowo.

Program III

Od rana zasadniczo normalnie, a potem:

 • 15.05 – Nie tylko przeboje gwiazd – aud. Bożeny Janikowskiej
 • 15.40 – Ciekawostki z Hollywoodu
 • 16.00–19.50 – Zapraszamy do Trójki
 • 19.00 – Niech żyje bal. Aud. Elżbiety Ratyńskiej i Mariana Dachniewskiego
 • 19.50 – Muzyka polska (z Programu I)
 • 20.00 – Wystąpienie Noworoczne przewodniczącego Rady Państwa
 • 20.25 – Muzyka polska
 • 20.30–04.00 – Sylwester w Trójce – prowadzi Marek Niedźwiecki

Program IV

Tu chyba najlepiej – najciekawiej, przynajmniej z mojej perspektywy. Sylwester przebiegał w 1987 r. wokół specjalnego cyklu zatytułowanego Radiowe wtajemniczenia. Autorzy z zaproszonymi gośćmi – radiowcami – chcieli najprawdopodobniej opowiedzieć o radiowym warsztacie. Ponadto dwuczęściowa Lista Przebojów Rozgłośni Harcerskiej i również „podwójny” Sylwester z Wiesławem Ochmanem. Typowa „zabawa” – muzyka sylwestrowa, dopiero od Północy do Trzeciej nad ranem, w jakim stylu – nie wiem, ale raczej w klasyczno-operetkowym. Kto prowadził? Też nie wiadomo. Reszta bez zmian. Dla porządku: Dom i świat po 11 – Marzanna de Latour, tak jak przed tygodniem.

 • 12.30 – Radiowe wtajemniczenia. Aud. Marii Bobrowskiej
 • 14.00 – Sylwestrowy magazyn dla młodzieży w opracowaniu Janusza Sikorskiego i Jana Tomczaka
 • 16.00 – Sylwestrowa Lista Przebojów Rozgłośni Harcerskiej (Część I). Aud. Bożeny Sitek
 • 16.45 – Radiowe wtajemniczenia. Spikerzy, lektorzy o sobie. Aud. Wiesławy Zychowicz
 • 17.05 – Radiowe wtajemniczenia. Dzienniki Polskiego Radia. Aud. Marii Szul z udziałem Zdzisławy Gucy
 • 17.20 – Sylwestrowa Lista Przebojów Rozgłośni Harcerskiej (Część II). Aud. Bożeny Sitek
 • 18.10 – Radiowe wtajemniczenia. Sylwestrowe gawędy reporterów. Aud. Krzysztofa Wyżykowskiego
 • 18.35 – Ile domów, ile mieszkań, ile ludzi. Aud. Janiny Peteckiej
 • 18.55 – Piosenki W. Młynarskiego i nie tylko
 • 19.35 – Lektury Czwórki. Zbigniew Zakrzewski: Wspominam Poznań
 • 19.50 – Muzyka polska (z Programu I)
 • 20.00 – Wystąpienie noworoczne Przewodniczącego Rady Państwa
 • 20.25 – Muzyka polska
 • 20.40 – Uroda życia. Montaż poetycko-muzyczny Elżbiety Marcinkowskiej
 • 21.00 – Sylwester z Wiesławem Ochmanem (Część I). Aud. Marii Żabickiej
 • 21.40 – Radiowe wtajemniczenia. Reportaż o nagraniu muzycznym. Aud. Ireny Piłatowskiej
 • 22.00 – Bal zakochanych, czyli szalona noc dwóch Warszawiaków wg K. I. Gałczyńskiego
 • 22.40 – Sylwester z Wiesławem Ochmanem (część II) – aud. Marii Żabickiej
 • 23.35 – wiersze na dobry Nowy Rok – aud. Hanny szof
 • 00.00–3.00 – Sylwester w Czwórce